Obligatorisk brannvernopplæring 2022

Dette er en påminnelse om at alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring som består av digitalt brannvernkurs og praktisk slukking. Dette kravet er lovfestet i Brannloven og HMS-forskriften.

Så langt har 30% av K1 sine ansatte gjennomført opplæringen.

Dere som har hovedstilling ved et av helseforetakene behøver selvfølgelig ikke å ta brannvernopplæring ved UiB dersom dere har gjennomført kurs i regi av hovedarbeidsgiver. Det som er viktig er at dere faktisk får opplæringen og ikke hvor dere tar den.

UiB har gode nettsider til informasjon og opplæring i brannsikkerhet: https://www.uib.no/hms-portalen/76539/brannvern

Vennlig hilsen
Jorunn
administrasjonssjef

Colourbox.com