Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Tonje Bårdsen

Brage Brakedal disputerte den 28. april 2022 med avhandlingen «Applying the Norwegian prescription database to study epidemiology and potential disease-modifying drugs in Parkinson´s disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye
Hovedveileder: førsteamanuensis Marte-Helene Bjørk

Medveiledere: professor emeritus Nils Erik Gilhus

Prøveforelesning: Torsdag 5. mai 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Management of epilepsy during pregnancy»

Disputas: Torsdag 5. mai 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Maternal pregnancy folate status and association to language impairment in children of women with epilepsy after prenatal antiseizure medication exposure»

1. opponent: ph.d. Rebecca Bromley, University of Manchester, Storbritannia
2. opponent: førsteamanuensis Arne Reimers, Lunds universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Maj-Brit Rocio Posserud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Mette Christophersen Tollånes.

Åpent for alle interesserte.

 

Igne Sinkeviciute
Hovedveileder: professor Erik Johnsen

Medveiledere: professor Kenneth Hugdahl

Prøveforelesning: Mandag 9. mai 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Long term treatment with antipsychotics for patients with psychotic disorders. Describe the evidence and pros and cons for ongoing treatment with different antipsychotics beyond the first five years of illness»

Disputas: Mandag 9. mai 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Auditory hallucinations in schizophrenia and related psychoses: Effectiveness and response trajectories of atypical antipsychotic drugs»

1. opponent: professor Paola Dazzan, King’s College London, Storbritannia
2. opponent: professor II Jan Ivar Røssberg, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: professor Kjell Arne Johansson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ole Bernt Fasmer.

Åpent for alle interesserte.