Digitalt frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø – 19. mai

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Digitalt frokostseminar torsdag 19. mai på Zoom kl.08.30-10.00

Psykisk helse – åpenhet – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte, og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Torsdag 19. mai arrangerer vi årets andre frokostseminar der vi retter søkelyset mot psykisk helse i akademia. Spesielt rundt stipendiatgruppen har åpenhet omkring dette vært tema de siste årene. Hvilke utfordringer er spesielle for denne gruppen? Kan karriereveiledning være med å bygge et godt arbeidsmiljø ved UiB? Hvilke tilbud har BHT?

Vi har invitert professor Ellen Lexerød Hovlid ved Høgskulen i Volda, stipendiat Ingrid Ovidia Moe Telle fra Institutt for økonomi, seniorrådgiver/karriereveileder ved UiB Ferd, Ellen Hagen, og fra BHT bedriftsfysioterapeut Kjersti Nygård, til seminaret.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 19. mai kl. 08.30-10.00 på Zoom, og du melder deg på her.

Påmelding innen onsdag 18. mai.  

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitetets hovedverneombud (UHVO) UiB
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!