EU Cancer Mission utlysningene for 2022 er nå åpne!

EU Missions er en ny måte å komme opp med løsninger på noen av våre største utfordringer. De har ambisiøse mål og ønsker å levere konkrete resultater innen 2030. EU Missions er nytt for Horisont Europa, EUs største forsknings- og innovasjonsprogram for årene 2021-2027.

Mission Cancer er relevant for flere forskere ved vårt fakultet. Den har som mål å bedre livene til mer enn 3 millioner mennesker innen 2030 ved å forhindre, kurere, og for de som har kreft inkludert deres familier, øke overlevelse og gi bedre livskvalitet.

Mission Cancer utlysningene for 2022 er nå åpne:

Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research

Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures

Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers

Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre

Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer

Kontakt amra.grudic@uib.no dersom du er interessert i en utlysning og gjerne skulle tatt en prat om hva det går ut på.


EU Cancer Mission – calls for 2022 are now open!

EU Missions are a new way to bring concrete solutions to some of our greatest challenges. They have ambitious goals and will deliver tangible results by 2030. EU Missions are a novelty of the Horizon Europe research and innovation programme for the years 2021-2027.

One of the relevant missions for researchers at our faculty is the Mission Cancer. It aims to improve the lives of more than 3 million people by 2030 through prevention, cure and for those affected by cancer including their families, to live longer and better.

The Mission Cancer calls 2022 are now open:

Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research

Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures

Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers

Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre

Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer

Please contact amra.grudic@uib.no if you are interested in one of the calls and would like to discuss.