Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Flavia Paunas
Hovedveileder: professor Bjørn Egil Vikse

Medveileder: ph.d. Kenneth Finne

Prøveforelesning: Fredag 3. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «The development of analytical methods and its impact on diagnosis, classification and treatment in kidney disease»

Disputas: Fredag 3. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Glomerular and tubular proteome markers of progressive IgA nephropathy»

1. opponent: ph.d.Sigrid Lundberg, Danderys sjukhus, Sverige
2. opponent: ph.d. Dag Olav Dahle, Rikshospitalet
3. medlem av komiteen: professor Håkon Reikvam, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rune Bjørneklett.

Åpent for alle interesserte.

 

Maria Fagerbakke Strømme
Hovedveileder: professor Erik Johnsen

Medveiledere: førsteamanauensis Rune Andreas Kroken og ph.d. Liv Solrunn Mellesdal

Prøveforelesning: Onsdag 8. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

Oppgitt emne: «Polyfarmasi ved behandling av schizofreni – evidens, fordeler og utfordringer»

Disputas: Onsdag 8. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

Avhandlingens tittel: «Use and non-use of antipsychotics and other psychotropic drugs in schizophrenia»

1. opponent: professor Elias Eriksson, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: førsteamanuensis Katrine Kveli Fjukstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stefan Hjørleifsson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Brit Haver.

Åpent for alle interesserte.

 

Nina Elisabeth Hjorth
Hovedveileder: professor II Dagny Faksvåg Haugen

Medveiledere: førsteamanauensis Margrethe Aase Schaufel og ph.d. Katrin Ruth Sigurdardottir

Prøveforelesning: Fredag 10. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Forhåndssamtaler i Norge – hva skal til for nasjonal implementering, drift og monitorering?»

Disputas: Fredag 10. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «End-of-life care: Patients’ preferences and relatives’ experiences, with focus on communication and advance care planning»

1. opponent: professor Mette Asbjørn Neergaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: ph.d. Christian von Plessen, Direction générale de la santé og Unisanté, Sveits
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Øyvind Thomassen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte.

 

Anna Gjerde
Hovedveileder: professor Bjørn Egil Vikse

Medveileder: professor Hans-Peter Marti

Prøveforelesning: Torsdag 16. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Nyre-erstattende behandling: utvikling og kommende utfordringer i Norge og verden»

Disputas: Torsdag 16. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Low birth weight, intrauterine growth restriction and risk of chronic kidney disease in adult age»

1. opponent: professor Anna Bjerre, Universitetet i Oslo
2. opponent: professor Stein Hallan, NTNU
3. medlem av komiteen: professor Roald Flesland Havre, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

 

Ridhima Das
Hovedveileder: professor Daniela Costea

Medveiledere: professor Mihaela-Roxana Cimpan, professor Anne Christine Johannessen og forsker Salwa Suliman

Prøveforelesning: Torsdag 16. juni 2022 kl. 09.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Tissue-engineered skin: Clinical applications and challenges»

Disputas: Torsdag 16. juni 2022 kl. 11.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Novel Methods and Sources for Regeneration of Oral Mucosa»

1. opponent: professor Sally Dabelsteen, Københavns Universitet
2. opponent: professor Simon Whawell, University of Plymouth
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stian Kreken Almeland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan.

Åpent for alle interesserte.

 

Line Lindanger
Hovedveileder: førsteamanuensis Eivind Inderhaug

Medveiledere: professor Eirik Solheim, professor emeritus Anders Mølster og overlege Torbjørn Strand

Prøveforelesning: Fredag 17. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Klara Lundes auditorium, Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 8

Oppgitt emne: «Prevention and management of knee cartilage injuries in athletes»

Disputas: Fredag 17. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Klara Lundes auditorium, Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 8

Avhandlingens tittel: «25-year results after anterior cruciate ligament reconstruction with the use of a patellar tendon autograft»

1. opponent: førsteamanuensis Magnus Forssblad, Karolinska institutet
2. opponent: professor ph.d. Kirsten Lundgreen, Lovisenberg sykehus
3. medlem av komiteen: professor Ove Furnes, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Leiv Hove.

Åpent for alle interesserte.

 

Midtveisevaluering 13. juni 2022, Bergen


Anna Kristine Myrmel Sæle
– ph.d.-prosjekt: Hormone receptor regulators and immune responses in primary and metastatic breast cancer

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.