Undervisningspris til Seksjon for ernæring

Under Undervisningsdagen for K1&K2 18. mai ble Seksjon for ernæring tildelt Undervisningsprisen ved K1. Professor Jone Trovik fikk Undervisningsprisen ved K2.

Undervisningsprisene tildeles en underviser eller et undervisningsmiljø som har utmerket seg innen undervisning i det foregående året.

I begrunnelsen for tildelingen til Seksjon for ernæring ble det blant annet trukket frem en imponerende stor utvikling innen undervisningsfeltet med nye undervisningsmetoder og at flere av bachelor- og masteroppgavene har blitt publisert på nasjonalt eller internasjonalt nivå ved siden av studiet – gjennom en felles stor innsats av studenter og veiledere.

Det ble også blant annet trukket frem at arbeidet med forskerutdanning har blitt anerkjent med tilslag til en nasjonal forskerskole i ernæring, NutriNOR, som har oppstart i 2022.

Vi gratulerer! 

Fra venstre: Førsteamanuensis Hanne Rosendahl-Riise, professor og leder for Senter for ernæring, Gülen Arslan Lied, førsteamanuensis Randi Tangvik og professor og leder for Seksjon for ernæring, Jutta Dierkes, tok imot prisen på vegne av ernæringsmiljøet. Foto/ill.: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen