Karrieredag for ph.d.-kandidater og postdoktorer 19. oktober

Karrieredag for alle ph.d.-kandidater og postdoktorer ved Det medisinske fakultet – onsdag 19. oktober

Vi vil med dette informere om karrieredagen 2022 som vil bli holdt onsdag 19. oktober fra klokken 09.00 til 16.00 i auditorium 1, i BB-bygget. I tillegg til innlegg fra representanter fra UiB og eksterne aktører, vil uteksaminerte kandidater oppdatere oss på hva de har gjort etter fullført forskerutdanning. Dagen avsluttes med en rekke relevante workshops. Det serveres lunsj, og det vil være god tid til mingling mellom de ulike delene.

Detaljert program og informasjon om påmelding vil komme etter hvert, men hold gjerne av dagen!

Mvh
Ph.d.-koordinatorteamet


Career Day for all PhD candidates and postdocs at The Faculty of Medicine – Wednesday October 19th

Welcome to the career day for all PhD candidates at the Faculty of Medicine! It will take place on October 19th from 09.00 to 16.00 in auditorium 1, in the BB building at Haukeland. In addition to internal and external presenters, some of our earlier PhD candidates will update us on what they have done after graduating. Furthermore, there will be held several relevant workshops at the end of the day. Lunch will be served, and there will be good opportunities for mingling with your fellow candidates.

Detailed programme and information about registration will be sent later, but please save the date!

Regards,
The PhD coordinator team