Bli med på momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere – postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet.

Momentumprogrammet er planlagt å starte opp igjen for femte gang februar 2023. Det åpnes nå for søknader. Søknadsfrist er 23. september 2022, kl. 17.00.

Momentum

I løpet av karrieren må forskere håndtere mange og komplekse utfordringer: balansering av forskningsaktiviteter, stadig flere prosjekter, samspill mellom forskning og undervisning, samarbeid med administrativ støtte, koblingen til næringslivet, tverrfaglige satsninger, internasjonalisering og mye mer.

Momentumprogrammet omfatter fem seminarer mellom februar og oktober 2023. Formålet med programmet er å styrke deltagernes karriereutvikling. Programmets målsetninger er å

 1. tilby ressurser, opplæring og råd som støtter deltagernes strategiske karriereplanlegging og -utvikling mot å bli mer uavhengige forskere/forskningsledere.
 2. støtte deltagerne til å skrive og sende inn konkurransedyktige søknader til ulike nasjonale og internasjonale finansieringskilder.
 3. fasilitere utvikling av deltagernes profesjonelle nettverk.
 4. fasilitere og promotere utviklingen av tverrfaglige nettverk innad ved UiB.

Seminarene er strukturert rundt nøkkelkategoriene karriereutvikling og eksternfinansiering, og de fem seminarene omhandler forskningskvalitet, virkninger og effekter, forskningsledelse og gjennomføring, internasjonalisering og søknadsskriving. Det er obligatorisk å delta på alle seminarene. Unntak vil kun gjøres på bakgrunn av lovfestede permisjoner, obligatorisk militær- eller siviltjeneste eller sykdom.

I tillegg til opplæring vil deltagerne disponere NOK 100 000,- i driftsmidler. Midlene kan benyttes til mentor, reiser, nettverksbygging, forskningsopphold, workshops og andre aktiviteter knyttet til karriereutvikling. Av driftsmidlene kan NOK 50 000,- brukes til honorar til en internasjonal akademisk mentor for å støtte og styrke karriereutviklingen. Deltagernes fakultet og/eller institutt/senter har ansvar for å bistå med å finne en egnet mentor. Det er ikke obligatorisk å bruke en mentor.

Hvem kan søke?

UiB-ansatte i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i programmet. Følgende søknadskriterier er satt:

 • Kandidatene bør normalt være ansatt minst 80 prosent ved UiB.
 • Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten ved oppstarten av programmet i februar 2023.
 • Det bør ikke ha gått mer enn seks år siden avlagt ph.d.-grad ved oppstarten av programmet i februar 2023. Det vil kunne bli gitt fratrekk for lovfestede permisjoner, obligatorisk militær- eller siviltjeneste eller sykdom.
 • Kandidatene som blir tatt opp i programmet må ha planer om å søke om eksternfinansiering i de kommende 12-24 månedene.

Søknadsprosess

Hvis du ønsker å søke, sender du inn det elektroniske søknadsskjemaet. Sammen med søknaden skal det lastes opp følgende tilleggsdokumenter:

 • motivasjonsbrev, inkludert omtale av planer om å søke eksternfinansiering (maksimum 2 sider)
 • akademisk CV
 • kort anbefalingsbrev fra faglig ledelse ved søkerens avdeling, institutt eller forskningssenter (maksimum 1 side)

Søknadsbehandling og utvelging av kandidatene gjøres høsten 2022. Resultatet vil bli annonsert innen utgangen av høstsemesteret 2022.

Hvis du har spørsmål om søknadsprosessen, stipend eller veiledning kan du ta kontakt med Marie Eide.

For informasjon om tidslinjen se her: https://www.uib.no/forskning/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere 

Hvis du har spørsmål om seminarene, kan du ta kontakt med Katie Anders.