Helsekontroll

Det skal utføres helsekontroller av ansatte og studenter dersom de utsettes for helserisiko. Dette skal skje i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det er linjeleder som skal sørge for at aktuelle ansatte får egnet helsekontroll. Du har rett til målrettet helseundersøkelse dersom en risikovurdering viser at du kan bli eksponert for en eller flere av faktorene i listen under:

Foto/ill.: www.colourbox.com

  • Asbestfibre og asbeststøv
  • Hørselskadelig støy
  • Stråling (ioniserende stråling, kunstig optisk stråling og elektromagnetiske felt)
  • Bly og blyforbindelser:
  • Farlige kjemikalier og gasser:
  • Biologiske faktorer
  • Bergarbeid

Les mer på: Helsekontroller | HMS-portalen | UiB

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *