Kjære alle sammen

Jeg vil først gratulere Seksjon for psykiatri med et flott program på  «Forskningens dag» på Hotel Norge 22.09.22. Dette er et godt eksempel på godt samarbeid mellom instituttet og sykehuset, og kan være modell for andre seksjoner som også tenker på å lage tilsvarende arrangement. Det er gjennom forskning, undervisning og innovasjon vi kan knytte tette bånd mellom fakultetet og sykehuset. Dette blir enda viktigere nå når vi går mot økonomisk trangere tider.

Jeg vil også minne om at det i høst skal avsettes tid til medarbeidersamtaler. Formålet med disse er at leder og ansatt kan diskutere den ansattes fremdrift, mål og utvikling for å sikre trivsel og kompetanseheving gjennom en god og åpen dialog. Det er viktig at alle prioriterer dette, både ledere som skal gjennomføre samtalene og dere som blir invitert til en samtale. UiB har mer informasjon om medarbeidersamtaler i Merarbeiderhåndboken: https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69956

Instituttets dag 2022 er endelig rett rundt hjørnet, og vi gleder oss til faglig påfyll, gode diskusjoner og sosialt samvær torsdag neste uke.

Riktig god høsthelg!

Beste hilsen
Christian