Forskningsmuligheter innen protonterapi

Protonterapi er en type strålebehandling som er mer skånsom enn standard røntgenbehandling og som vil tilbys norske kreftpasienter i løpet av 2024.

Protonterapienhetene i Oslo og Bergen vil ha en unik infrastruktur for klinisk og preklinisk forskning og vil, ved full drift, tilby behandling til 850 pasienter hvert år. Det er en målsetning at 75% av pasientene er inkludert i kliniske studier. Dette for å styrke evidensen rundt protonterapi og videreutvikle behandlingstilbudet til nye indikasjoner. De kliniske studiene vil i stor grad gjennomføres som multi-senterstudier, og forutsetter nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Protonsenteret i Berge. Foto/ill.: Helse Bergen

Protonsenteret i Bergen. Foto/ill.: Arkitema Architects

Et Nasjonalt proton- og stråleterapiregister er under utvikling, og vil være et sentralt supplement til de kliniske studiene. Utarbeidelsen av de kliniske studiene vil være tverrfaglig med involvering av ulike fagpersoner fra klinikk, basalforskning, universitet og høyskoler. Preklinisk forskning vil omfatte translasjonsforskning med eksperimentell kombinasjonsbehandling, matematisk modellering av protontransport og biologisk respons, kunstig intelligens og nye leveringsprinsipper slik som protonFLASH.

Du lese mer om de mange av forskningsmulighetene innenfor protonterapi: https://k1nytt.w.uib.no/files/2022/10/Vedlegg-3-SAMHUSUIB-21.09.22-Forskningsmuligheter-innen-protonterapi.pdf 

Med protonterapienhetene i Oslo og Bergen vil norske forskere kunne gjøre klinisk og tverrfaglig forskning av høy kvalitet som vil føre til bedre, evidensbasert behandling. Det er viktig at oppbyggingen av dette nye behandlingstilbudet støttes opp med ressurser til kliniske studier og preklinisk forskning.