Digitalt frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Digitalt frokostseminar

Foto: Colourbox / Stockyimages

22. november arrangerer vi høstens andre og årets siste frokostseminar.

Arbeidsmiljølovens formåls paragraf vektlegger at virksomhetene skal legge til rette for et godt ytringsklima. Ved UiB står debatt og meningsbryting sentralt. Dette går igjen både i forskning, undervisning og er en del av formidlings og samfunnsoppdraget.

Ytringsfrihet en forutsetning, men hvordan bygger man god ytringskultur? Hvordan er sammenhengen mellom akademisk ytringsfrihet og arbeidsmiljø i en verden med sosiale medier og en stadig mer polarisert politisk debatt? Hvilke utfordringer truer den akademiske ytringsfriheten, og når truer ytringene arbeidsmiljøet? Er akademisk ytringsfrihet en grunnpilar eller en trussel for et godt arbeidsmiljø i akademia?

Vi har invitert førsteamanuensis i jus ved UiO og leder for Kierulfutvalget, Anine Kierulf, Margareth Hagen rektor UiB og professor i økonomi og leder av Forskerforbundet ved UiB Steinar Vagstad som bidragsytere til frokostseminaret.

Seminaret arrangeres digitalt mandag 22.november kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Påmelding innen arbeidsdagens slutt mandag den 21.november

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!