Kjære alle sammen

Det er to store kliniske institutter ved Det medisinske fakultet; K1 og K2. Fordelingen av ulike spesialiteter og fagområder ved de to instituttene har ulike grunner, men uansett er det klinisk undervisning og forskning som preger de to instituttene. Begge har desentral utplassering som en viktig del av undervisningen av legestudenter, som inkluderer studieløpet, samt omorganisering til Vestlandslegen som nå gradvis bygges ut, foreløpig med 20 studieplasser ved Stavanger universitetssjukehus. Vi har også mange leger med hovedstilling ved Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssjukehus, med bistilling ved K1 / K2.

Instituttleder og administrasjonssjef ved K1 og K2 har regelmessige møter hver måned for å forsøke å samkjøre en del felles administrative rutiner. Vi ønsker for eksempel å forenkle tilsetting i bistillinger ved instituttene. Videre er det ønskelig å samkjøre felles prosjekter innen undervisning og forskning. De to instituttene er organisert på ulike måter. K1 er delt inn i kliniske undervisningsseksjoner som har ansvar for sitt fagfelt, inkludert ernæring. K2 er delt inn i forskningsgrupper på tvers av kliniske spesialiteter, og i undervisningsgrupper som representerer sine kliniske fagfelt, inkludert farmasi. Vi vil opprettholde våre interne strukturer, men ønsker altså nærmere samarbeid mellom de to instituttene. Derfor inviterer jeg dere kollegaer ved K1 til å komme med innspill til hva våre to kliniske institutter kan gå sammen om for 1) å forbedre og forenkle rutiner ved fakultetet og 2) hvordan kan vi kan integrere undervisning og forskning på en mer effektiv måte. Dette gjelder også for våre samarbeidssykehus i Stavanger, Haugesund og Førde.

Ønsker dere alle en riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian