Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Sverre Morten Zahl (dr.philos.-graden)

Prøveforelesning I: Fredag 25. november 2022 kl. 09.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Selvvalgt emne: «Cerebrospinalvæskens sirkulasjon – klassisk teori og nye oppdagelser»

Prøveforelesning II: Fredag 25. november 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Oppgitt emne: «Kronisk subduralt hematom: tradisjonelle teorier og ny kunnskap»

Disputas: Fredag 25. november 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Avhandlingens tittel: «Infantile external hydrocephalus. Epidemiological, radiological, clinical, cognitive, and social aspects»

1. opponent: professor Marianne Juhler, Københavns universitet, Danmark
2. opponent: professor Lars Uhlin-Hansen, UiT – Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: professor Halvor Næss, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte

 

Midtveisevaluering 23. november 2022, Bergen


Ranveig Seim Brekke – ph.d.-prosjekt: Mechanistic insights into pancreatic disorders: Biological implications of the hypervariable carboxyl ester lipase (CEL) protein

Håkon Magne Vegrim – ph.d.-prosjekt: Kreftrisiko hos mødre og deres barn etter eksponering for høydose folsyre under svangerskapet

 

Midtveisevaluering 30. november 2022, Bergen


Eirik Tveit Solheim – ph.d.-prosjekt: Characterizing the cerebellar degeneration-related proteins in cancer

Alice Refosco – ph.d.-prosjekt: Health effects of microplastics

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.