Hei alle sammen

Økonomi preger hverdagen for mange – også for oss på K1. Fakultetet har lovet UiB å være i budsjettmessig balanse innen utgangen av 2024. For K1 innebærer det – som for de andre instituttene, samt for fakultetet – at vi må ha ekstra søkelys på inntekter og utgifter i årene som kommer. For K1 har vi for 2022 et budsjettert underskudd på 2 mill. Vi må gjøre ulike tiltak for at ikke dette underskuddet skal akkumuleres i 2023 og 2024. Vi har fått som krav at budsjettet ikke må overskrides med mer enn 3 mill. for 2023 og 5 mill. for 2024. Uten tiltak vil vi kunne ende med et underskudd på 17 mill. kroner ved utgangen av 2024.

Hvordan skal vi så kunne klare det? Vi blir nødt til å se på antall stillinger, dvs. at ikke alle som slutter kan erstattes fullt ut. Her må det selvsagt tas hensyn til behovene for hver enkelt seksjon ved K1. Enda viktigere er det å fokusere på økte inntekter. Vi er veldig stolte og glade for alle våre flinke forskere som klarer å få eksterne midler til K1, MED og UiB. Her er det viktig at vi også i årene som kommer prioriteter søknader til Forskningsrådet og EU. En gladnyhet er at Forskningsrådet har fått ettergitt sin gjeld, slik at vi også for 2023 kan søke midler der. Dette blir en egen sak i K1-nytt. Vi jobber også med er muligheter for frigjøring av areal til sykehuset, for å redusere leiekostnadene våre.

Vi vil ikke at litt dystre økonomiske utsikter ved K1 skal gå utover den gode forskningen og undervisningen som vi har. Tusen takk til alle som bidrar til dette!

Ønsker dere riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian