BookitLab ved kjernefasilitetene

Kjære alle!

Fra januar 2023 vil kjernefasilitetene MIC, PROBE, FLOW og BiSS bytte bookingsystem fra IdeaElan til BookitLab. BookitLab er kjøpt inn av UiB sentralt, slik at andre kjernefasiliteter ved UiB også vil ha muligheten til å ta det i bruk. BookitLab er allerede implementert ved både NTNU og UiO, samt ved NMR-kjernefasilteten på UiB (MatNat).

Hvis man ønsker å kunne reservere instrument eller tjenester fra 1. januar 2023, må brukerne innen desember logge seg inn en gang i BookitLab (Feide-pålogging) og deretter få et prosjekt knyttet til navnet sitt.

Det vil bli sendt egne eposter med relevant informasjon om hvordan å komme i gang til prosjektledere, prosjektøkonomer og eksisterende brukere av kjernefasilitetene. Det er enkle prosedyrer, og det er viktig at alle følger veiledningene slik at overgangen blir så smidig som mulig. Hvis man ikke har fått den relevante informasjonen, kan man kontakte mic@uib.no.


English version:

From January 2023, the core facilities MIC, PROBE, FLOW and BiSS will change their booking system from IdeaElan to BookitLab. BookitLab has been purchased centrally by UiB, which means that other core facilities at UiB also will have the opportunity to start using it in the future. BookitLab has already been implemented at both NTNU and UiO, as well as at the NMR-core facility at UiB (MatNat).

If you want to be able to reserve instruments or services from 1 January 2023, users must by December log into BookitLab (Feide login) once, and thereafter have a project linked to their name.

Separate e-mails with relevant information on how to get started will be sent to project leaders (PIs), project accountants and existing users of the core facilities. The procedures are simple, and it is important that everyone follows the instructions so that the transition becomes as smooth as possible. If you have not received the relevant information yet, you can contact mic@uib.no.