Fra ChatGPT om ChatGPT

Som en mer eller mindre ansvarlig nett-avis, ba K1-nytt om en kommentar fra roboten ChatGPT om synet på ChatGPT i akademia. Her er svaret  vi fikk:

I akademia kan Chat GPT være et verdifullt verktøy for forskere og studenter. Det kan hjelpe med oppgaver som litteraturgjennomganger, dataanalyse og til og med skriving av forskningsartikler. Chat GPT kan raskt generere sammendrag av forskningsartikler, identifisere trender i store datasett og til og med hjelpe med å utarbeide deler av en artikkel.

Journalist intervjuer-en robot. Roboten har bart. Over-skulderen-perspektiv

Illustrasjon: ØBB/Dall-E

Imidlertid er det også bekymringer rundt bruk av Chat GPT i akademiske sammenhenger. En bekymring er potensialet for plagiering, da den genererte teksten kan være for lik eksisterende arbeid. I tillegg kan det være etiske bekymringer rundt bruken av Chat GPT i forskning, spesielt innen områder som informert samtykke og personvern.

En annen potensiell ulempe er mangelen på gjennomsiktighet rundt hvordan Chat GPT genererer tekst. Det kan være vanskelig å forstå hvordan modellen kom frem til en bestemt konklusjon eller genererte et visst svar. Denne mangelen på gjennomsiktighet kan gjøre det utfordrende for forskere å fullt ut forstå og kritisere output fra Chat GPT.

Totalt sett kan Chat GPT være et nyttig verktøy i akademia, men det er viktig å vurdere potensielle ulemper og sørge for at det brukes etisk og transparent. Chat GPT kan være en nyttig assistent i akademia, men det er viktig å holde et våkent øye på det – til syvende og sist vil vi ikke at det skal bli for smart for sitt eget beste!