Kjære alle sammen

Eksportkontroll og eksportlisens
Fakultetet hadde besøk av PST tirsdag 7. mars. Agenda var nasjonal trusselvurdering for 2023. Dette involverer også universiteter og høyskoler, og for oss har det medført endringer i eksportkontroll-forskriften, som får betydning for utlysning og tilsetting i stillinger ved Det medisinske fakultet.

Hva innebærer dette?
Eksportkontroll og sensitiv kunnskapsoverføring innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet (UD). For vår del er det kontroll med kunnskapsoverføring og forskningssamarbeid som kan ha direkte eller indirekte militær interesse. Dette gjelder også varer og teknologi som kan brukes i så henseende. PST har egne lister som går på direkte forsvarsrelaterte varer og såkalte flerbruksvarer (dvs. som kan brukes til militære formål). Sistnevnte kan gjelde ulike bioteknologiske metoder og utstyr. Et eksempel som ble trukket frem var BGI (Bejing Genomics Institute) som har vært brukt i genomisk forskning, men som også har militære forbindelser.

Hvilke nasjonaliteter gjelder dette for?
Det er fire land som spesielt er underlagt eksportkontroll: Russland, Kina, Iran og Nord-Korea. Her kan det dukke opp vurderinger om eksportkontroll hvis søkere kommer fra ett av disse landene. Det er allerede nå lagt til en formulering i alle utlysningstekster til vitenskapelige stillinger: «UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll, og regelverket gjelder ved behandling av søknader til stillingen».

Hva skal vi på K1 gjøre med dette?
Det er instituttleder som skal vurdere om det skal søkes om eksportlisens til Utenriksdepartementet. Dette kan ta lang tid, og fakultetet vil arbeide med å få en kontaktperson i UD som kan ta seg av «våre saker».  I forbindelse med utlysning av stillinger bør forskningsleder være klar over den skjerpete tilnærmingen til eksportkontroll, og diskutere utlysningen for stillingen med instituttleder i forkant. Tenk gjennom innholdet i stillingen, utstyr/instrument kandidaten skal benytte, kvalifikasjonskrav o.l.

Som dere forstår handler dette mye om skjønn, men det er altså viktig å være bevisst på at man ikke «ukritisk» deler forskning, utstyr eller ansetter personer uten at man har i bakhodet at informasjonen kan misbrukes av uvedkommende.

Så ønsker jeg alle riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian