The First Nordic Conference on Medical Workplace Learning: «Bridging Theory, Science and Practice»

Læring gjennom klinisk praksis er helt avgjørende for enhver helsepersonellutdanning – men hvordan utvikles de sunne, kompetente læringsmiljøene hentet fra virkeligheten, i det kliniske miljøet tilegnet pasientomsorgen?

Konferansen har som mål å introdusere fremragende teori, forskningsmetoder og praksisstrategier for klinikere, pedagoger og akademikere innen medisin og andre helseprofesjoner.

Tid: 17.-19. september 2023
Sted: Stalheim Hotel, Voss

Oversikt over konferansens foredrag og workshops, program for emnekurs samt påmeldingslenke finner du her:
https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/konferanse-first-nordic-conference-on-medical-workplace-learning/

Påmeldingsfrist: 1. mai

Frist for innsendelse av abstracts: 1. april