Heldagsseminar for ph.d.-veiledere 21. april

Det medisinske fakultet har gleden av å invitere til fysisk heldagsseminar for ph.d.-veiledere 21.april.

Det medisinske fakultet har om lag 100 disputaser hvert år. Mange disputaser er av høy internasjonal standard, men ca. 10-13 % må gjennom omarbeiding. Kappen er det svakeste leddet. «Manglende stringens» og «for lav akademisk kvalitet for å kunne publiseres som et helhetlig akademiske litteratur på feltet» er ofte begrunnelsen for avslag.

Rune Krumsvik er professor i pedagogikk og merittert underviser. Han har skrevet flere bøker om artikkelbaserte doktoravhandlinger og holder kurs i kappeskriving.

Meld deg på veilederseminaret for faglig påfyll om din rolle i å veilede og hvordan gi tilbakemelding på kappeskriving slik at kandidaten slipper potensiell forsinkelse pga. mindre omarbeiding.

Program

09:00-09:10 Åpning og introduksjon
Visedekan for forskerutdanning professor Martha C. Enger

09:10-10:00 Kvalitet i avhandlingen versus artiklene
Professor Rune Krumsvik

10:00-11:00 Kvalitet i avhandlingen – utdeling av case
Førsteamanuensis Monica Kvernenes

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00 Forskningsetikk
Professor Kristine Bærøe
Diskusjon i grupper og i plenum

12:00-13:00 Lunsj

13:00-14:00 Hva kan man som veileder gjøre når det er vanskelig å veilede?
Professor Hans-Peter Marti
Diskusjon i grupper og i plenum

14:00-15:00 Hva er en god veileder fra kandidaten sitt perspektiv?
Ph.d.-kandidat Julie Solberg Knudsen
Diskusjon i grupper og i plenum

Vel møtt!

Se også fakultetets egen side om veilederopplæring:
https://www.uib.no/med/120456/veilederoppl%C3%A6ring-phd-veiledere-ved-det-medisinske-fakultet