Doktorgradskurs ved NTNU høst 2023 – Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin

På Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU – vil vi høsten 2023 avholde emnet Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin på Campus Øya i Trondheim.

Ph.d.-emnet planlegges gjennomført som et intensivkurs, til sammen 3 dager med forelesninger f.o.m. 18. oktober t.o.m. 20. oktober 2023.

Lenke til emnets side:
Emnebeskrivelse – Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin

Vennlig hilsen
Gunnhild Wentzel
Studiekonsulent ISB
NTNU