Informasjon om omlegging av personlig lagringsområde for ansatte

Bilde av OneDrive logoen i form av en stilisert blå sky

Illustrasjon: Microsoft Corporation

I løpet av våren 2023 vil det personlige Windows lagringsområdet for alle brukere bli flyttet til OneDrive. OneDrive er en mer fleksibel lagringstjeneste med helt andre muligheter for bl.a. tilgang og deling/samhandling. Løsningen er allerede godt etablert ved UiB. Samkjøring til OneDrive vil gi en bedre opplevelse for brukerne og dessuten gi en stor kostnadsbesparelse for UiB.

Omleggingen angår alle ansatte som bruker dagens O: området til lagring av filer. Dette gjelder ikke andre lagringsområder som er i bruk. Studenter benytter seg allerede av OneDrive som personlig fillager. Arbeidet vil foregå i perioden medio mars til slutten av mai 2023.

IT-avdelingen vil stå for gjennomføring og kontakt med de berørte brukerne. Vi kommer til å ta oss av selve filkopieringen i bakgrunnen, mens brukerne kan fortsette å jobbe som vanlig.

Alle berørte brukere vil under omleggingen få flere e-poster fra IT-avdelingen:

  1. Første e-post sendes medio mars for å orientere alle brukere om flyttingen og gi informasjon om omleggingen
  2. Andre e-post sendes om morgenen samme dag som hjemmeområdet blirflyttet for brukeren med informasjon om tidspunkt
  3. Neste e-post vil varsle når flyttingen effektueres.
  4. Siste e-post informerer brukeren om at kopiering av filene er avsluttet. Denne sendes vanligvis dagen etter. Om aktuelt legges det ved en rapport over filer som ikke ble kopiert.

Mer informasjon om omleggingen finnes på norsk: Knowledge Base (uib.no) og engelsk: Knowledge Base (uib.no)

Utvidet informasjon om Onedrive finnes i UiB hjelp.