Kjære alle sammen

Det nærmer seg travle tider for undervisere og studenter, med eksamener og planlegging av timeplaner for høsten. OSKE MED6 og MED12 er store løft for våre administrative og vitenskapelige ansatte. Vi setter stor pris på den innsatsen hver enkelt av dere gjør.

Det er også ting på gang innen forskning. De fleste har sikkert fått med seg er at Forskningsrådet planlegger ny evaluering av våre fagmiljøer.

Det legges opp til evaluering av administrative enheter og forskningsgrupper. Fakultetet har bestemt at de administrative enhetene er hvert enkelt institutt, dvs for vår del K1. Videre har Forskningsrådet bestemt at det er kun de store forskingsgruppene som skal evalueres, det innebærer at det må være minst fem forskere hvorav minst tre i førstestilling, og gruppene må ha eksistert i minst tre år.

Evalueringskriteriene fra Forskningsrådet er blant annet at forskningen skal ha relevans for samfunnet, være relevant for institusjonelle formål, arbeide for mangfold og likeverd og ha en solid forskningsproduksjon.

Seksjons- og fagområdelederne ved K1 er informert og det er sendt e-post til alle vitenskapelig ansatte om dette. K1 må innen 5. juni informere fakultetet om hvilke forskningsgrupper som skal evalueres og fakultetet sender samlet oversikt til Forskingsrådet 6. juni. Selve evalueringen vil ha en frist medio september.

Ønsker dere alle en fin pinse 😊

Beste hilsen
Christian