Digi-emner for ansatte

Universitetet i Bergen er først ut i Norge, og er unik i europeisk sammenheng, med emnepakken DIGI (Digital forståelse, kunnskap og kompetanse) som ble lansert høsten 2022. Pakken inneholder åtte 2,5 studiepoenggivende emner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse og er tilgjengelig for alle studenter, uavhengig av hvilket fag man studerer.

Fra høsten 2023 kan også alle ansatte ta emnene i DIGI-emnepakken. Opptak krever generell studiekompetanse (GSK). Ansatte må ikke betale semesteravgift til Sammen.

Ansatte søker plass via Søknadsweb i perioden 1. og 18. juni. Merk at det er først til mølla og kan bli fulltegnet.

Les mer om de ulike emnene og tilbudet for ansatte.