Søknadsskjema Blix fond 2023

Familien Blix’ fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983. Styreleder er advokat Erik Keiserud. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene.

Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til drift av forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Det vil ikke bli gitt midler til lønn eller kongressreiser.

Søknad om støtte sendes på epost til fondets styre v/Grethe Østervold, blix.fond@gmail.com.

Søknaden må være sendt senest 25. juni 2023 og må skrives på fastsatt skjema som vedlegges.