Kjære alle sammen

Håper dere alle har hatt en fin sommerferie, og er klar for høstsemesteret. Studentene har startet, og nytt i høst er at Vestlandslegen offisielt er i gang. Det betyr at Stavanger universitetssykehus (SUS) nå overtar klinisk utdanning for noen studenter fra 4-6 studieår. Dette ble markert med offisiell åpning ved SUS 15. august. Dere kan lese mer om dette på fakultetet sine hjemmesider: Nå er de første «vestlandlegene» i gang.

Det første kullet ved SUS består av 8 studenter, men antallet planlegges å økes til 20 i første omgang. Videre utbygging av studenttallet i Stavanger og senere i Haugesund og Førde vil være avhengig av nye midler fra departementet. Bakgrunn for Vestlandslegen er at vi skal kunne utdanne flere leger på Vestlandet og at de vil forbli her. Videre vil Vestlandslegen forhåpentligvis også styrke forsknings-samarbeidet og binde regionen tettere sammen. Dette er viktig for å vinne konkurranse om studenter og forskningsmidler.

En annen stor begivenhet i august er at MS-forskningsgruppen ved Øivind Torkildsen og Kjell-Morten Myhr fikk tildelt 7 mill euro fra EU. Dette gjelder forskning på sammenheng mellom Ebstein-Barr-virus infeksjon og MS. Prosjektet er et samarbeid mellom K1 og Haukeland universitetssjukehus. En viktig samarbeidspartner er også professor Ascherio i Boston som holdt Falch-forelesningen i mai i år. K1 blir koordinator for prosjektet. Vi gratulerer masse og er svært stolte av dette!

Det er nå også åpent for å melde seg som mentor for medisinerstudenter. Dette betyr at du vil kunne følge en gruppe studenter over to år og bidra med erfaring som lege. Dette kan dere også lese mer om i dagens K1-nytt.

Så ønsker jeg alle en riktig god helg 😊

Christian