Fototjenestene ved fakultetet avvikles til nyttår

Illustrasjon av et kamerat på vei i jorden.

Illustrasjon: ØBB/Dall-E

Det Medisinske fakultetet sin fotoseksjon legges ned 31.12.2023. 

Det betyr at fakultetet ikke lenger vil tilby fototjenester.

 

For K1 vil det kanskje medføre størst endringer knyttet til portrettfotografering av stipendiater. De må fra nyttår ordne med eventuell fotografering selv og de må selv ta kostnaden. Driftsmidler kan ikke benyttet til dette.

 

Om du trenger å få tatt et nytt portrett, til bla UiB sine personsider, så bør du snarlig tar kontakt med Jørgen Barth og avtaler tidspunkt for fotografering. https://www.uib.no/personer/J%C3%B8rgen.Bart