Recent advances in plastic and plastic additives research. Can we transition to risk-based prioritisation?

Plastnettverket arrangerer i samarbeid med Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) møtet «Recent advances in plastic and plastic additives research. Can we transition to risk-based prioritisation?» den 6. november i Bergen.

Tekst med oppsummering av innleggsholdere i programmet.

Påmeldingslenke og hele programmet for dagen finner du her:

Recent advances in plastic and plastic additives research. Can we transition to risk-based prioritisation? | Plastnettverket | UiB