Nominering av kandidater til Helse Vests utdanningspris, 2023

Illustrasjon av pokalNå er det mulig å nominere kandidater til utdannelsesprisen i Helse vest for 2023.

Fristen for å nominere kandidater, er påsett 15. oktober 2023.

Utdanningsprisen blir delt ut under årets Utdanningskonferanse i Helse Vest.

I fjor var det K2s undervisningsgruppe i geriatri som stakk av med prisen. K1 kan jo ikke være noe dårligere, så her er det bare å nominere.

Nominasjoner kan sendest på e-post til sekretariatet ved Samarbeidsorganet for utdanning innen 15. oktober 2023

Formålet med prisen er å løfte frem den svært viktige rolleb utdannelse spiller for helseforetakene, og gi oppmerksomhet til et tiltak som på særlig godt vis framhever dette.

Tiltaket som blir premiert må i samhandling heve og fremme det faglige nivået på utdannelse av helsepersonell i regionen.

Utdrag fra statuttene

Prisen kan bli gitt til grupper, team og klinikker som ved ulike initiativ/tiltak har gjennomført en betydningsfull innsats for utdannelse i virksomhetene i foretakgruppen i Helse vest.

Prisen er åpen for utdannelsestiltak rettet mot alle grupper, som studenter i
grunnutdanning, spesialistutdannelse, praksistiltak, opplæring og videreutvikling av medarbeidere, i tillegg til etter- og videreutdanninger.

Les mer om statuttene her: utdanningspris—statuttar.pdf (helse-vest.no)

Illustrasjon: ØBB / Dall-E