Utlysning: Falch forelesning / The Falch Lecture 2024

Fagmiljøene ved instituttene inviteres herved til å fremme forslag til Falch forelesning 2024.

Rammen for tildelingen er kr 30 000, – til dekning av honorar og reise- og oppholdsutgifter. Kostnadsoverslag bes lagt ved søknaden. Det kan bli aktuelt med flere tildelinger.

Retningslinjer for Falch forelesning

  1. Forslagsstiller er Styret som kan invitere generelt anerkjente forskere på Nobelprisnivå eller meget høyt internasjonalt nivå til å holde en gjesteforelesning og/eller seminar ved Det medisinske fakultet.
  2. Styret kan invitere ansatte til å fremme forslag og dokumentere deres forskningsinnsats. Kriteriene kan være publisering i prestisjetunge vitenskapelige tidsskrift, internasjonale priser, lederfunksjoner i tungtveiende og aktive internasjonale vitenskapelige sammenslutninger og konferanser.
  3. Falch foreleser bør ha samarbeid med eller bidratt på annen måte til forskningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet. Dette er likevel ikke et krav for å foreslå en kandidat.
  4. Falch forelesning bør fortrinnsvis skje ved fysisk tilstedeværelse av foreleser, men kan også gjennomføres via digitale medier.
  5. Falch foreleser tildeles diplom som markerer begivenheten.

Forslag sendes til okonomi.med@uib.no  innen 15. november 2023 og behandles av styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.

Styreleder
Per Bakke
Dekan