Kjære alle sammen!

Christian A. Vedeler, instituttleder. Foto/ill.: UiB

Rettsmedisin er organisert under K1og vi har over en periode på flere år vært i dialog med Avdeling for patologi ved Haukeland Universitetssykehus, om en overdragelse av virksomheten fra UiB til HUS. Dette er naturlig siden rettsmedisin er en sykehusfunksjon og det er kun i Bergen at rettsmedisin fortsatt er organisatorisk underlagt et universitet.  Det pågår nå en ny forhandling om virksomhetsoverdragelse og vi håper at universitetet og sykehuset kommer frem til en god løsning.

Vivariet, eller Dyreavdelingen som mange kaller det, er også en del av K1. Vi er i gang med planlegging for renovering av hele bygget, som er 30 år gammelt. Dette gjøres i godt samarbeid med Eiendomsavdelingen ved UiB. Planer er at også dyrestallen ved IBM vil bli samlokalisert med Vivariet og at IBM blir en avlastning under selve ombyggingen. Planen er å bli ferdig i løpet av 2025.

Forskningsrådet har nylig avviklet spesifikke søknadsfrister og antall søknader har etter denne endringen gått drastisk ned. Fra i fjor høst er det kun sendt inn en ny søknad fra Fakultetet til FRIPRO. Det kan være ulike årsaker til dette, som at det ikke lenger er press på å sende inn søknader til tidsfrister. Andre årsaker kan være at man er redd for å komme i karantene hvis søknaden er for dårlig, og det ikke lenger er «rutine» å sende søknader.

Hva kan vi så gjøre med dette? Forskningsavdelingen ved fakultetet har nå innført interne søknadsfrister som er 15. mars og 15. september. Her er det kun nødvending å melde inn interesse og tema for søknad, dvs ikke et utkast til søknad, da bruker du dette skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14815334

Fakultetet har nylig lansert en veldig informativ og god søknadsportal for ekstern finansiering: https://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Forskningsavdelingen vil sette av ressurser i cirka 3 måneder til å hjelpe til med å ferdiggjøre søknadene før de sendes. Jeg oppfordrer derfor til å melde inn prosjekter til enten 15. mars eller 15. september – så får dere god drahjelp videre.

Denne uken gikk også felles HMS-dag for Det medisinske fakultet av stabelen. Temaet var mangfold. I tillegg til fakultetets handlingsplaner og prioriteringer fikk vi et interessant innblikk i UiBs arbeid med å identifisere og bygge ned barrierer for deltakelse i høyere utdanning. Her fikk man både en og to aha-opplevelser, som kan være grei å ta med seg videre.

Arbeidsmiljøprisen gikk denne gangen til Teknisk fellesavdeling, ved IBM. De fikk prisen for sin uvurderlige innsats i gjennomføringen av OSKE-eksamen. K1 takker for OSKE-hjelpen, og gratulerer med prisen!

Jeg ønsker dere alle en riktig fin helg og flott vinterferie til de som skal ha det 😊

Christian