Kjære alle sammen!

Nytt Mohn forskningssenter

Vi gratulerer masse til Seksjon for psykiatri som 5. mars åpnet Mohn forskningssenter for psykoselidelser, som ledes av professor Erik Johnsen. Dette er et samarbeid mellom Haukeland Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2. Et viktig forskningsprosjekt for senteret er å finne årsaker og behandling for den dramatiske overdødeligheten som er påvist hos pasienter med psykoselidelser.

Sunn økonomi

Dere har alle mottatt epost fra Per Bakke om strammere økonomi i hele universitets- og høyskolesektoren de neste årene. Fakultet har som dere vet satt i gang et prosjekt som kalles «Sunn økonomi» og som skal se på tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene ved Det medisinske fakultet. Prosjektet skal gi føringer på hva fakultetet skal prioritere av tiltak for å sikre fortsatt god kvalitet i forskning og utdanning. Det innebærer også at vi ser på hvordan vi arbeider, hvordan vi er organisert og hvordan bruker ressursene våre på best mulig måte.  Det er opprettet en egen nettside for prosjektet Sunn økonomi og det er ønskelig at flest mulig av dere sender ideer til arbeidsgruppen: sunnokonomi@uib.no. Jeg sitter som leder av arbeidsgruppen og kom gjerne også med innspill direkte til meg.

Fakultetets dag

Minner også om fakultetets dag som arrangeres onsdag 17. april, kl 09.00 – 12.00 i auditoriet i Armauer Hansens hus. Jeg håper dere kan prioriterer tid til å delta.

Ønsker alle en riktig god helg 😊
Christian