Utlysning av forskningspris Blix fondet

Blix’ fondets forskningspris utdeles til forskere under 45 år som har gjort fremragende forskningsarbeid innen temaet hjerte- og karsykdommer. Det deles ut to priser, hver på én million kroner, og kandidater til prisen kan enten nominere seg selv eller bli nominert av andre.

Frist: 1. mai 2024.

Les mer om vilkår og søknadsprosess her:

Familien Blix’ fonds forskningspris – Det medisinske fakultet (uio.no)