Core Facility Expo 2024

Bli kjent kjernefasiliteter

Har du lurt på hvor du finner moderne forskningsinstrumenter og hvem som kan hjelpe deg med å bruke de? Eller lurt på hvilke tjenester som er tilgjengelig for deg og hva du kan bruke de til? Det medisinske fakultet arrangerer derfor en utstilling der du kan bli kjent med alle kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet og noen andre tjenester som brukes av våre forskere.

Kjernefasiliteter og annen forskningsinfrastruktur vil presentere utstyret og tjenestene sine og vise frem forskningsresultater som de har bidratt til. Vi lanserer samtidig fakultetets nye veikart for forskningsinfrastruktur. Bli med og finn ut hvordan du kan bruke vår toppmoderne forskningsinfrastruktur i ditt prosjekt.

Utstillerne:
 • Metabolomics
 • Proteomics (PROBE)
 • Genomics (GCF)
 • Flow and Mass Cytometry
 • EliXir
 • Biophysics, Structural Biology, Screening(BiSS)
 • Molecular Imaging (MIC)
 • Nano/Tissue Regeneration (IKO)
 • Laboratory Animal Facility
 • Health Surveys
 • Biostatistics
 • Primary Care Network

Utstilling av kjernefasiliteter | Det medisinske fakultet | UiB

English version below

Have you wondered where to find modern research instruments and who can help you use them? Or asked yourself which services are available to you and what you can use them for? The Faculty of Medicine is organizing an event where you can get to know all our core facilities and other research services used by our researchers.

At this event the core facilities and other research infrastructure available to researchers at the Faculty of Medicine will present their equipment and services and show how researchers successfully use them for cutting-edge discoveries. We will launch the Faculty’s new roadmap for research infrastructure. Join to discover how you can use our state-of-the-art research infrastructure in your projects.

Participating Facilities:
 • Metabolomics
 • Proteomics (PROBE)
 • Genomics (GCF)
 • Flow and Mass Cytometry
 • EliXir
 • Biophysics, Structural Biology, Screening(BiSS)
 • Molecular Imaging (MIC)
 • Nano/Tissue Regeneration (IKO)
 • Laboratory Animal Facility
 • Research Unit for Health Surveys
 • Biostatistics
 • Primary Care Network

There will be stands in the entrance hall where you can discuss your project, talk to other users, and sign up for guided tours of the platforms.

Core Facility Expo | Faculty of Medicine | UiB