Kjære alle sammen

Christian A. Vedeler, instituttleder Foto/ill.: UiB

Håper dere har hatt en fin påske!

Vi er nå i full gang igjen etter en velfortjent ferie. Det nærmer seg innspurt i undervisning og eksamener, og jeg håper flere arbeider med forskningssøknader. Vår økonomi fremover blir som kjent stadig mer avhengig av eksterne forskningsmidler.

Fellesutlysning av stipendiat- og postdoktorstillinger

Fakultetet har nå lyst ut 10 åpne og 2 øremerkede stipendiatstillinger, samt 2 åpne postdoktorstillinger. Benytt denne muligheten til å få stipend for gode kandidater i eget fagmiljø:

Søknadsfristen er 15. april 2024.

Medarbeidersamtaler
Alle ansatte ved UiB skal ha årlige medarbeidersamtaler. Disse skal legge til rette for medarbeiders karriere- og kompetanseutvikling, faglige prestasjoner og et godt arbeidsmiljø. Den årlige HMS-rapporteringen ved UiB viser at det gjennomføres for få medarbeidersamtaler. Det er også tilfellet ved vårt fakultet og ved K1 og det må vi gjøre noe med.

 Det er leder med personalansvar eller en leder som har fått delegert ansvar for samtalene, som skal kalle inn til samtalene. Ved K1 har vi som mål å få gjennomført de fleste medarbeidersamtalene frem mot sommeren.

Du finner mer informasjon om medarbeidersamtalen på ansattsidene.

Fakultetets dag 17. april
Fakultetet har nå avgjort hvem som får årets (2023) forsknings- og undervisningspriser. Disse blir delt ut på Fakultetets dag 17. april kl. 09-12 i Auditoriet, Armauer Hansen hus. Det er flott hvis flest mulig kan stille opp og gjøre stas på prisvinnerne. Programmet for dagen er lagt ut på Fakultetet sine hjemmesider.

God helg 😊

Beste hilsen

Christian