Pilotprosjekter for redesign av studieprogram ved UiB

Ønsker om bedre digital kunnskap

Rektors kontor har sendt ut invitasjon til å søke midler til redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene våre. Det er satt av inntil 2 millioner kroner totalt til formålet, fordelt på totalt 2-3 pilotprosjekter med varighet på 12-18 mnd.

Instituttet og fagmiljøene må på banen

Fagmiljøet/instituttet som har ansvaret for et studieprogram som velges som pilot, bør allerede ha en god oversikt over hvilke endringer som de anser som nødvendige og ønskelige i redesign. Det kan søkes både om lønns- og driftsmidler.

Mer informasjon

Se følgende lenke fullstendig utlysning og krav til søknaden: UiB_pilotprosjekter_redesign_studieprogram_2024.pdf

Søknader sendes til Det medisinske fakultetet, som videreformidler disse til UiB i rangert rekkefølge.

Frist for å oversende søknad til Det medisinske fakultet er fredag 24. mai.