Snart ny sjanse for å søke status som merittert underviser

I 2024 vil Det medisinske fakultet for fjerde gang lyse ut meritteringsordningen ved fakultetet. Tittelen «merittert underviser» kan tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand, og tildeles etter søknad.

Formell utlysning kommer nærmere sommeren, og vil ha søknadsfrist i slutten av oktober. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju.

Du kan lese mer om ordningen, hvem som kan søke og hva søknaden må inneholde her: Meritteringsordning for fremragende undervisere ved Det medisinske fakultet | Enhet for læring | UiB

Illustrasjon: Colourbox