Forskningsdagen

Vi inviterer til en felles forskningsdag ved Det medisinske fakultet den 18. juni.

Alle ansatte, inkludert ph.d.-kandidater og postdoktorer med tilknytning til MED er velkommen i Eitri medisinsk inkubator fra kl 9 til 15.

Tema

Tema for dagen blir kunnskapsvalorisering i krysningspunktet mellom klima, miljø og helse.

Kunnskapsvalorisering handler om å utnytte forskningsbasert kunnskap til å skape verdier for samfunnet. Med fokus på klima, miljø og helse skal vi utdype hvordan vår kunnskap påvirker politikk og hvordan samfunnsutfordringer former forskningsfeltet i framtiden. Det blir anledning til å stille ut postere. Det blir sosialt, informativt og underholdende, og jeg håper flest mulig av dere har anledning å delta!

Det serveres gratis lunch. For å planlegge matinnkjøp må vi ha påmelding innen 28/5 på nettsiden under.

Mer informasjon, se fakultetets nettsider: 2. Forskningsdag ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB


Research Day

On June 18, we invite you for the second time to a joint research day at the Faculty of Medicine.

We welcome all employees, PhD candidates, and postdoctoral researchers at MED at Eitri Medical Incubator from 9 to 15.

Topic

The topic for the day will be knowledge valorization at the intersection of climate, environment, and health.

Knowledge valorization is the utilization of research-based knowledge to create value for society. With a focus on climate, environment, and health, we will delve into how knowledge influences policy and how societal challenges shape the field of research in the future. There will be a poster exhibition. This will be a social, informative, and entertaining event, and I hope as many of you as possible can participate!

Free lunch will be served. For the sake of the amount of food, we need you to sign up for the meeting within May 28th at the web page below

More information: 2nd Research Day at the Faculty of Medicine | Faculty of Medicine | UiB