Hovedoppgavesymposium i medisin

En fantastisk mulighet til å se bredden i det gode arbeidet våre medisinstudenter gjør med hovedoppgavene sine! For kull 19A vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!

Stolte medisinstudenter legger fram sine hovedoppgaver i auditoriet. Denne gjengen fikk alle en pris for innsatsen sin i 2023. Foto: Paul André Sommerfeldt

Tid, sted og sånn

Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus
Tid: tirsdag 28. mai kl. 12.30 – ca. kl. 15.30
Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle skal med

Alle hovedoppgavene som leveres nå i vår skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får 1½ minutter til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer: https://mitt.uib.no/courses/41080

Priser til gode oppgaver

Vi deler også ut priser til de beste oppgavene! De som tildeles pris får holde et 10‑minutters foredrag om sin oppgave på symposiet i stedet for en ett-minutts presentasjon av posteren. Hvis du veileder en ekstra god hovedoppgave, kan den nomineres for pris med mail til Arne Tjølsen – frist for nominasjon er mandag 6. mai.

Beste hilsen
Arne Tjølsen – leder Akademisk søyle

Program tirsdag 28. mai

13.00:             Velkommen

13.10:             Presentasjon av hovedoppgaver – første bolk

14.00:             Pause

14.15:             Presentasjon av hovedoppgaver – andre bolk

15.00:             Prisutdelinger

15.30:              Slutt