Kjære alle sammen

Ny æresdoktor

Professor Alberto Ascherio er en verdensledende epidemiolog som har bidratt til banebrytende arbeid i forståelsen av årsaksforhold til nevrologiske sykdommer. Hans hovedbidrag er knyttet til kartlegging av årsaksfaktorer for den alvorlige hjernesykdommen multippel sklerose (MS).

Æresdoktor ved UiB, Alberto Ascherio. Foto av Steven McCaw.

I samarbeid med flere forskere ved Universitet i Bergen, har Ascherio i mange år, studert årsaksfaktorer til MS. Dette ledet til et stort gjennombrudd i 2022. I Science viste de en tydelig sammenheng mellom tidligere gjennomgått Epstein-Barr virus-infeksjon (kyssesykevirus) og utvikling av MS.

Den 23 mai vil professor Ascherio vil holde forelesning om: «EBV causes MS: does it also drive MS pathology» i Auditorium 1, BB-bygget, fra kl. 12-13. Alle er hjertelig velkomne.

Dersom du vil ha lunch fra klokken 11.30, må du melde deg på: ALBERTO ASCHERIO LECTURE MAY 23, 2024 (uib.no)

FRIPRO

Etter at FRIPRO innførte løpende søknadsfrister i oktober 2023, har søknadstallene ved UiB gått ned og tilslagsprosenten blitt lavere. Vi har derfor satt i gang flere tiltak som retter fokus på FRIPRO. Som et bidrag til å styrke søknader, lanserer UiB denne våren «FRIPRO-løftet». Dere kan lese mer om dette i denne utgaven av K1 nytt.

Riktig god helg til alle, og nyt sol og varme! Jeg håper vi får beholde dette i sommerferien 😊

Beste hilsen

Christian