Invitasjon til informasjonsmøte om nasjonal innsats for riktig legemiddelbruk

Legemiddelrelaterte pasientskader er en ledende årsak til skader på norske sykehus, og 5-10% av alle sykehusinnleggelser skyldes uhensiktsmessig legemiddelbruk.

Til tross for innsats, har helsemyndighetene ikke klart å redusere disse skadene. Regjeringen har lansert et nasjonalt rammeverk for å forbedre pasientsikkerheten, med riktig legemiddelbruk som et av de fem nasjonale innsatsområdene.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en nasjonal plan for riktig legemiddelbruk, som inkluderer status, mål og prioriterte tiltak. Dette er et bredt samarbeid, og Helsedirektoratet inviterer til et informasjonsmøte for alle som jobber med legemidler og tiltak for riktig legemiddelbruk, samt pasient- og brukerorganisasjoner.

Møtet går digitalt

Tidspunkt for møtet er 13.juni klokken 13:00 – 15:00.
Påmelding til møtet gjøres på lenken under innen 4.juni:

Påmelding til informasjonsmøte om nasjonal innsats for riktig legemiddelbruk (office.com)

Ta kontakt med Arve Paulsen (legemidler@helsedir.no) ved spørsmål eller behov for avklaringer.