Kjære alle sammen,

Vi nærmer oss sommer, og har allerede har opplevd mai som en fin forsmak på denne. Studentene er i innspurt til semestereksamener. Materstudentene i ernæring og farmasi leverer sine oppgaver, og OSKE 6 og 12 står snart for dør.  Fra mai til juni har vi hatt åtte disputaser, syv her og én i Stavanger.  Videre blir det en travel juni måned, men vi klarer dette fint, takket være en veldreven studieadministrasjon.

Takk for gode søknader

Vi leverer mange gode søknader til Senter for kvinnehelseforskning, og et nytt Mohn-senter er på trappende. I samarbeid med Trond Mohns forskningsstiftelse lanserer Haukeland universitetssjukehus nå et forskingsprogram for avanserte kliniske kreftstudier.

Vi setter pris på alle som søker – både store og små midler. Minner også om søknadsfrist 7. juni for deltagelse på UiB sitt kurs om forskningsledelse til høsten.

Stamceller på trappene

Vi planlegger nå etablering av et stamcelle-laboratorium i 7. etasje i BBB i tett samarbeid med IBM, IKO og K2. Framover er det et stor potensiale for regenerativ medisin, og et samarbeid mellom instituttene, og med sykehuset, vil kunne løfte denne forskningen enda mer.

«Sunn økonomi»

Det har i flere år vært en realnedgang i universitetsbudsjettene. I budsjettet for 2024 var nedgangen på rundt 1,3 %, og vi kan forvente ytterligere reduksjon de kommende årene. «Sunn økonomi» er et av tiltakene fra fakultetsledelsen for å møte langsiktige utfordringer knyttet til finansiering av virksomheten. Prosjektgruppen for «sunn økonomi» leverer i dag et stort og omfattende arbeid med forslag til tiltak for å bedre inntjening og redusere kostnader for hele fakultetet.  

Heldigvis, er det er et stort potensial for å bedre økonomien fremover, så vi ser lyst på fremtiden.

Og så til noe helt annet

Ifølge Yr skal det bli noen fine dager, så vi kan konkludere med at det er viktig å ta fri! Juni blir som sagt travel. Riktig god helg til alle 😊

Vennlig hilsen, Christian