Program for forskningsledelse

Foto: Signe Knappskog

Det har lenge vært etterspurt tilbud til vitenskapelig ansatte med ansvar for forskningsgrupper eller forskningsprosjekt som ønsker å bli tryggere i egen rolle. UiB lanserer nå et eget program for forskningsledelse.

Mål

Ønske med programmet er å gi opplæring og råd som styrker deltagernes utvikling i rollen som gruppeleder, øke bevissthet og kunnskap om hvordan man bygger gode team og gjennom programdeltagelsen legge til rette for utviklingen av tverrfaglige nettverk innad ved UiB.

Omfang

Programmet består av tre samlinger som løper over tre måneder. Hver samling er bygget opp av tematiske bolker som innledes av korte faglige innlegg og erfaringsbidrag, og danner utgangspunkt for individuell refleksjon og diskusjoner/arbeid i grupper.

Samling 1: 18.-19. september 2024
Samling 2: 15. oktober 2024
Samling 3: 13. november 2024

Søknadsfrist

Søknaden må være sendt innen 7. juni 2024. Du vil få beskjed om du har fått plass i løpet av juni 2024. Les mer om hvordan du skal gå fram her:

Program for forskningsledelse ved UiB | HR-avdelingen | UiB


English

Research Leadership Program

The program aims to strengthen participants’ development as group leaders, inspire the creation of good research environments, and ensure favorable conditions for research and research collaboration.

Throughout the program, participants will work on challenges from their own everyday experiences. The program runs in the fall of 2024. The application deadline for participation is June 7th.

More information about the program and the application process here (Norwegian only): Program for forskningsledelse ved UiB | HR-avdelingen | UiB