Fakultetet oppretter samarbeid med Norwegian SMART Care Cluster

«Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 110 bedrifter og 40 kommuner og andre offentlige aktører som deltakere. Klyngen har sitt utspring i Stavanger regionen, men har medlemmer fra hele landet og verden.

Helge Ræder, prodekan for innovasjon ønsker å etablere et Senter for forskningsdrevet innovasjon ved Det medisinske fakultet (SFI) sammen med Norwegian Smart Care Cluster i Stavanger: Les mer på UiB sine sider.

The Life Watch Award 2017 to Maj-Britt Posserud

Maj-Britt Posserud, medical doctor and professor of Child and Adolescent Psychiatry at the University of Bergen, is awarded The Life Watch Award 2017.

Motivation of the jury:

”Maj-Britt Posserud has been awarded the 2017 LifeWatch Award for her outstanding research in the field of autism spectrum disorders. Her research has decisevely increased understanding of autism symptoms in the population, as well as the contribution of comorbidity and thus had an impact on clinical work”.

Professor Maj-Britt Posserud, University of Bergen, has received the Niclas Öberg Foundation Life Watch Award 2017 of 300 000 SEK. The award is given to an outstanding researcher in the field of autism. Maj-Britt Posserud has been central to establishing research on autism in Bergen through her work in the Bergen Child Study. BCS being a total population study of all children in Bergen 7-9 years old, her work has provided unique insights on the distribution of autism symptoms in the general population with implications for the conceptualisation of autism spectrum disorders. The BCS studies have also been important in validating clinical research findings in the general population.

”It is fantastic to get such an acknowledgement, especially because it increases focus on research in the field of mental health which is often overshadowed by research on cancer and other somatic health problems. The prize of the Niclas Öberg Foundation Life Watch therefore has tremendous impact beyond the financial contribution” Posserud comments, who plans to use the award to establish a research group on autism in Bergen.

K1 GRATULERER!

Nytt nasjonalt helsenettverk ved UiB

På fakultetet sin hjemmeside kan vi lese om Det nasjonale nettverket Global Health Norway som skal fremme forskning , undervisning og drive kapasitetsbygging innen globale helseutfordringer.

Nina Langeland leder Global Health Norway. Foto: Kim E. Andreassen Opphavsrett: UiB

«– Tanken bak dette nettverket er å samle alle institusjoner i Norge som holder på med enten forskning, utdanning eller kapasitetsbygging i fattige land, sier professor Nina Langeland, tidligere dekana ved Det medisinske fakultet og leder av nettverket. – Vi forventer bedre kvalitet på utdanning, forskning og kapasitetsbygging og større uttelling for Norge i søknader ute i verden, for eksempel når det gjelder EU- Stipend, sier Langeland.» Les mer om nettverket her.

 

UiB beste lærebedrift i staten

UiB er kåra til beste lærebedrift i staten!
 

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet dele ut pris for beste statlige lærebedrift 2017. Les mer her.

Begrunnelse:

  • Dere har nesten firedoblet antallet lærlinger i løpet av to år (2015-2017)
  • Dere har forankret arbeidet i overordnede strategiplaner og utformet en egen handlingsplan
  • Dere har gjort et solid arbeid med å informere eksterne aktører herunder utformet en egen nettside og laget en egen opplæringshåndbok for lærlinger
  • Dere har også vært opptatt av å rekruttere lærlinger i flere typer lærefag

HMS avdeling har nå lansert nytt nettsted – Sikresiden

UiB sin HMS avdeling har nå lansert Sikresiden; Sikresiden

UiB ønsker å ivareta sine studenter og ansatte på best mulig måte. UiB sin HMS avdeling har i samarbeid med andre institusjoner utarbeidet en nettside der du kan finne forebyggende opplæring og veiledende råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.

Sikresiden er et mobiltilpasset nettsted for ansatte og studenter som gir opplæring i sikkerhetstemaer og hjelp til hva den enkelte skal gjøre i en krisesituasjon.

Last ned Sikresiden på din mobil, så har du den alltid tilgjengelig om en situasjon skulle oppstå. Gjør deg kjent med siden, og bruk den forebyggende.

Se her hvordan du får Sikresiden på din mobil.

Foto: Colourbox.com

Budsjettforlik

«På Høyden» har sett nærmere på hvordan budsjettforliket kom ut for høyere utdanning og forskning.

De skriver blant annet: «Basisfinansieringen til universiteter og høgskoler øker med 100 millioner kroner, effektiviseringskutt øker også: til 0,7 prosent.» Les mer om budsjettforliket her.

Colourbox.com

 

Holbergdebatten 2017

Holbergdebatten 2017: Propaganda, fakta og falske nyheter

Under årets holbergdebatt vil Julian Assange, John Pilger og Jonathan Heawood diskutere bruk av propaganda i nyhetsmedier og i sosiale medier.

02.12.2017 – 15.0017.15 Universitetsaulaen i Bergen, Muséplass 3
Les mer om arrangementet her.

Opphavsrett: John Pilger (Foto;ukjent), Julian Assange (foto: Allen Clark) og Jonathan Haewood (Foto:Nadia Bettega)

Nytt styre i forskningsgiganten Sørvest AS

Forskningsselskapet vil bestå av virksomhetene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Styresammensettingen
Styreleder Hans Olav Lindal, han får med seg følgende personer: Robert Bjerknes, Eva Dugstad, Iselin Nybø og Tor Asbjørn Aagedal. Følgende varamedlemmer er valgt: Berte-Elen Konow, Mads Arild Eidem, Bjørg Sandal og Solveig Løhaugen.

Les mer om det nye styret her.

Studentkonferanse om helseklyngen i Bergen

Blant nyheter ved UiB kan vi lese om den gjennomførte studentkonferansen om Helseklyngen i Bergen. Konferansen var arrangert av Faglig forum. Les mer om den spennende konferansen her.

FOTO: UiB-rektor Dag Rune Olsen på gruppearbeid med Tilde Kristine Martinsen (human ernæring), Herborg Haugen Sandmo (byrådsavdeling for Helse og omsorg i Bergen kommune), Peter Nguyen (odontologi) og Linh-Chi Nguyen (medisin).
Foto: Ole Marius Kvamme

 

International Workshop in Oral Pathology in Moldova

delatkere-moldova-workshop-002
Anne Christine Johannessen and Daniela Costea (in the middle, front), both Professors at the Pathology department, participated at workshop in Moldova

Several representatives from K1 participated last month at an International Workshop in Oral Pathology at the State University of Medicine and Pharmacy «NicolaeTestemitanu», Chisinau, Moldova. The event is the first one from a series of workshops, joint courses, staff and student exchange activities that are taking place in the context of a new 3 years project coordinated by prof DE Costea, K1 and funded by the Norwegian Center for International Cooperation in Education (SIU) under the EURASIA program. The project, entitled ‘Collaboration for education and research in oral pathology between Norway, Moldova, Belarus and Armenia’ has as general aim to standardize education in oral pathology and increase the awareness on oral cancer and oral mucosal diseases in the collaborative countries. This is planned to be achieved by developing joint standardized curriculum requirements and training experts for high quality education, research and practice in oral pathology. Continue reading International Workshop in Oral Pathology in Moldova

Arrangement om SUPERMAT i Botanisk hage

Søndag 1. oktober inviterte Botanisk hage samen med representanter fra miljø- og utviklingsorganisasjonen SPIRE til et arrangement om SUPERMAT. Ved arrangement bidro Senter for ernæring med informasjon om biotilgjengelighet av næringsstoffer fra maten. Les mer her.

20171001_112848

Professor i klinisk ernæring, Jutta Dierkes, deltok fra Senter for ernæring.