Lærer å bli bedre lærere

Som nyhetssak på fakultetet sin hjemmeside kan vi lese om første gjennomføring av et pedagogikkurs for vitenskapelig ansatte med en stillingsbrøk mindre enn 50 prosent. Det har inspirert førsteamanuensis Hans Petter Eikesdal. Eikesdal jobber som overlege ved onkologisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus. I tillegg har han en 50 prosent stilling som forsker og en 20 prosent stilling som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1. Les mer om hans erfaringer med kurset her.

Foto:Opphavsrett: Ingrid Hagerup

Foredragsserien på litteraturhuste i august virket etter planen.

Foredragsserien på litteraturhustet i august med bidrag fra blant andre Trygve Hausken

Hver onsdag i august arrangerte fakultetet foredrag om helse på Litteraturhuset i Bergen.

Her kan du se foredraget om allergi og mageplager i opptak: Allergi og mageplager Se video av foredraget her.

Du finner informasjon om alle foredragene nederst i denne nyhetssaken.

Fra nyhetsak på UiB.no: EKSPERTMØTE: Mange hundre møtte frem på Litteraturhuset for å høre på og spørre ekspertene under foredraget Tåler det ikke! Fra venstre: Marion Solheim (moderator), Trygve Hausken, Anna Bistrup, Torgeir Storaas, Hanna Fjeldheim Dale og Rune Mentzoni.
Foto:Kim E. Andreassen
Opphavsrett:UiB

Tilbakemeldinger på universitetsåret 2017

På UiB.no kan vi lese Kunnskapsdepartementet sine innspill som del av etatstyringen ved UiB.  På grunnlag av Årsrapporten for 2017, Tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2018, Nøkkeltall for statlige universiteter og høgskoler 2018 og resultatrapporteringen til Database for statistikk for høgre utdanning (DBH1). I tilbakemeldingene får UiB både ros og konstruktiv kritikk. Les mer her.

Hedret våre beste på Fakultetets dag

På Fakultetets dag 2018 samlet både administrativt og vitenskapelige ansatte seg for å hedre noen av fakultetets beste. Les mer her.


Prisvinnerne (med rektor), fra øverst til venstre: Marianne Heggø Hansen, Ragnhild Hauge, Ouynh Le, Zina Fandalyuk, Ole F. Nordhei,, Thomas Mildestvedt, Kristin Greve Isdahl Mohn, Emmet Mc Cormack, Per Bakke, Rebecca Cox, Trond Risse, Philippe Van de Perre, Dag Rune Olsen, Charalmpos Tzoulis, Mari Kyllesø Halle. Opphavsrett: Anne Sidsel Herdlevær

Fakultetet oppretter samarbeid med Norwegian SMART Care Cluster

«Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 110 bedrifter og 40 kommuner og andre offentlige aktører som deltakere. Klyngen har sitt utspring i Stavanger regionen, men har medlemmer fra hele landet og verden.

Helge Ræder, prodekan for innovasjon ønsker å etablere et Senter for forskningsdrevet innovasjon ved Det medisinske fakultet (SFI) sammen med Norwegian Smart Care Cluster i Stavanger: Les mer på UiB sine sider.

The Life Watch Award 2017 to Maj-Britt Posserud

Maj-Britt Posserud, medical doctor and professor of Child and Adolescent Psychiatry at the University of Bergen, is awarded The Life Watch Award 2017.

Motivation of the jury:

”Maj-Britt Posserud has been awarded the 2017 LifeWatch Award for her outstanding research in the field of autism spectrum disorders. Her research has decisevely increased understanding of autism symptoms in the population, as well as the contribution of comorbidity and thus had an impact on clinical work”.

Professor Maj-Britt Posserud, University of Bergen, has received the Niclas Öberg Foundation Life Watch Award 2017 of 300 000 SEK. The award is given to an outstanding researcher in the field of autism. Maj-Britt Posserud has been central to establishing research on autism in Bergen through her work in the Bergen Child Study. BCS being a total population study of all children in Bergen 7-9 years old, her work has provided unique insights on the distribution of autism symptoms in the general population with implications for the conceptualisation of autism spectrum disorders. The BCS studies have also been important in validating clinical research findings in the general population.

”It is fantastic to get such an acknowledgement, especially because it increases focus on research in the field of mental health which is often overshadowed by research on cancer and other somatic health problems. The prize of the Niclas Öberg Foundation Life Watch therefore has tremendous impact beyond the financial contribution” Posserud comments, who plans to use the award to establish a research group on autism in Bergen.

K1 GRATULERER!

Nytt nasjonalt helsenettverk ved UiB

På fakultetet sin hjemmeside kan vi lese om Det nasjonale nettverket Global Health Norway som skal fremme forskning , undervisning og drive kapasitetsbygging innen globale helseutfordringer.

Nina Langeland leder Global Health Norway. Foto: Kim E. Andreassen Opphavsrett: UiB

«– Tanken bak dette nettverket er å samle alle institusjoner i Norge som holder på med enten forskning, utdanning eller kapasitetsbygging i fattige land, sier professor Nina Langeland, tidligere dekana ved Det medisinske fakultet og leder av nettverket. – Vi forventer bedre kvalitet på utdanning, forskning og kapasitetsbygging og større uttelling for Norge i søknader ute i verden, for eksempel når det gjelder EU- Stipend, sier Langeland.» Les mer om nettverket her.

 

UiB beste lærebedrift i staten

UiB er kåra til beste lærebedrift i staten!
 

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet dele ut pris for beste statlige lærebedrift 2017. Les mer her.

Begrunnelse:

  • Dere har nesten firedoblet antallet lærlinger i løpet av to år (2015-2017)
  • Dere har forankret arbeidet i overordnede strategiplaner og utformet en egen handlingsplan
  • Dere har gjort et solid arbeid med å informere eksterne aktører herunder utformet en egen nettside og laget en egen opplæringshåndbok for lærlinger
  • Dere har også vært opptatt av å rekruttere lærlinger i flere typer lærefag

HMS avdeling har nå lansert nytt nettsted – Sikresiden

UiB sin HMS avdeling har nå lansert Sikresiden; Sikresiden

UiB ønsker å ivareta sine studenter og ansatte på best mulig måte. UiB sin HMS avdeling har i samarbeid med andre institusjoner utarbeidet en nettside der du kan finne forebyggende opplæring og veiledende råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.

Sikresiden er et mobiltilpasset nettsted for ansatte og studenter som gir opplæring i sikkerhetstemaer og hjelp til hva den enkelte skal gjøre i en krisesituasjon.

Last ned Sikresiden på din mobil, så har du den alltid tilgjengelig om en situasjon skulle oppstå. Gjør deg kjent med siden, og bruk den forebyggende.

Se her hvordan du får Sikresiden på din mobil.

Foto: Colourbox.com

Budsjettforlik

«På Høyden» har sett nærmere på hvordan budsjettforliket kom ut for høyere utdanning og forskning.

De skriver blant annet: «Basisfinansieringen til universiteter og høgskoler øker med 100 millioner kroner, effektiviseringskutt øker også: til 0,7 prosent.» Les mer om budsjettforliket her.

Colourbox.com

 

Holbergdebatten 2017

Holbergdebatten 2017: Propaganda, fakta og falske nyheter

Under årets holbergdebatt vil Julian Assange, John Pilger og Jonathan Heawood diskutere bruk av propaganda i nyhetsmedier og i sosiale medier.

02.12.2017 – 15.0017.15 Universitetsaulaen i Bergen, Muséplass 3
Les mer om arrangementet her.

Opphavsrett: John Pilger (Foto;ukjent), Julian Assange (foto: Allen Clark) og Jonathan Haewood (Foto:Nadia Bettega)

Nytt styre i forskningsgiganten Sørvest AS

Forskningsselskapet vil bestå av virksomhetene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Styresammensettingen
Styreleder Hans Olav Lindal, han får med seg følgende personer: Robert Bjerknes, Eva Dugstad, Iselin Nybø og Tor Asbjørn Aagedal. Følgende varamedlemmer er valgt: Berte-Elen Konow, Mads Arild Eidem, Bjørg Sandal og Solveig Løhaugen.

Les mer om det nye styret her.