NFR tematiske utlysninger med frist i mars

Kjære alle,

Det er nettopp annonsert flere tematiske utlysninger fra NFR med frist i starten av mars.

Tiden går fort og for å sikre god nok hjelp og i siste ende kvalitet på søknader, sender vi ut relevante utlysninger allerede nå. Imellomtiden er det flott om dere tenker over hvem som kan være aktuelle kandidater, slik at vi er klar for å hjelpe helt i starten av januar. Vi satser på at relevante søkere følger innmelding via skjema når vi kommer så langt.

Vennlig hilsen,
Ramune

Nominasjonsfrist Meltzer-priser 19. januar

Kjære alle,

Vi vil gjerne informere om at i 2023 vil nominasjonsfristen for forslagsstillere for å nominere kandidater til Meltzerprisene være 19. januar 2024.

Meltzerfondet vil den 8. mars, 2024 dele ut 3 priser:

 • Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling
 • Meltzerprisen for fremragende arbeid utført av yngre forskere.
 • Meltzerfondets ærespris. Prisen tildeles for fremragende vitenskapelig virksomhet ved Universitetet i Bergen.

Alle universitetets professorer og instituttledere har forslagsrett. Sjekkliste for forslagsstillere finnes i denne lenken: sjekkliste.

Forslagsstiller kan sende signerte nominasjoner som pdf-vedlegg på e-post til Kristin Hansen innen nominasjonsfrist 19. januar, 2024.

Beste hilsen, fra Kristin

UiBs søknadsportal for fond og legater er nå åpen

En illustrasjon av en gullforgylt søknadsportalI UiBs søknadsportal gis en oversikt over ulike stiftelser det er mulig å søke om midler fra. Dette er stiftelser som har forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen som sine vedtektsfestede formål.

Målgruppen er ansatte, stipendiater, postdoktorer og studenter ved UiB, og noen av stiftelsene gir også anledning for eksterne å søke midler. Hvem som kan søke fremkommer ved å se på den enkelte stiftelse i portalen.

I søknadsportalen er det også mulig å filtrere etter hvilken søkergruppe (ansatt, student, stipendiat etc.) og/eller hvilket fagområde man tilhører, så vil aktuelle stiftelser vises.

Generell søknadsfrist er 12. januar 2024.

Merk at Astri og Edvard Riisøens legat ikke inngår i søknadsportalen enda, men vil bli lagt til snarlig. Legatet deler ut midler til forskning av hjerte- og karsykdommer, samt andre uutforskede sykdommer, f.eks. kreft og revmatiske lidelser.

Se også fakultetets nettside som omhandler fond og legater.

Siden vil bli oppdatert dersom det lyses ut midler fra stiftelser som ikke inngår i UiBs søknadsportal.

Illustrasjon: ØBB/Dall-e

International training for core facility staff and other employees

EMBO Core Facility Fellowships

EMBO Core Facility Fellowships funds international exchanges of up to one month between core research facilities in eligible countries. Core Facility Fellowships are intended for the training of core facilities staff, including scientists and technicians, in specific techniques used in core research facilities that provide services to research institutions or universities. The fellowships contribute towards travel and subsistence of the fellow.

Fellowships, grants and career support – Core Facility Fellowships – EMBO

Deadline: continous


Erasmus+ staff mobility for training

Another possibility to fund international training is Erasmus. It funds trips between 2 days and 2 months. All employees at the University of Bergen can receive a grant for a mobility to an institution, organization or university in Europe through Erasmus+. Example: Training in a company or at a university (laboratory training, method courses, job shadowing).

Erasmus+ staff mobility for training | Employee Pages | UiB

Deadline: 20 January

Utlysning av samarbeidsmidler 2024 – Alrek

Nå er utlysningen av samarbeidsmidler 2024 for Alrek helseklynge lagt ut.

Alle miljøer som er involvert i samarbeidet om helseklyngen kan søke om samarbeidsmidler, og en andel av midlene er avsatt til studentprosjekter.

Det kan søkes om midler til både forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid, og til studentsamarbeid. Ordningen er etablert som såkornmidler, for å etablere eller utvikle samarbeidsprosjekter som på sikt vil bidra til å understøtte visjonen for klyngen og strategien for perioden 2022 – 2026.

Du kan lese mer om utlysningen av samarbeidsmidler på nettsidene til Alrek helseklynge:

Utlysning av samarbeidsmidler 2024 – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Søknadsfrist: 13. november

Utlysning midler fra Rebekka Ege Hegermanns Legat – Alrek

Rebekka Ege Hegermanns Legat (REHL) ønsker med denne utlysningen å legge til rette for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngen.

Alle ansatte ved institusjoner som er partnere i helseklyngen kan søke om midler fra REHL. Det kan søkes om midler til forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Aktuelle tema er folkehelse, primærhelsetjeneste og/eller samhandling. Legatet har som et av sine formål at resultater av medisinsk forskning skal komme til anvendelse i helsevesenet.

Du kan lese på Alrek helseklynges nettsider:

Utlysning midler fra Rebekka Ege Hegermanns Legat – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Søknadsfrist: 13. november 2023

Foto: Eivind Senneset, UiB

Call for Applications – Intensive Track 2024

Illustrasjonsbilde av kvinne som diskuterer noe.

Female Science Talents – International Spring Gathering 2023 Foto: falling-walls.com

The Female Science Talents Intensive Track goes into its third round! For the year 2024, we are looking for 20 exceptionally talented women in science from all disciplines to take part in our one-year intensive programme.

All PhD-students at the final stage of their research and postdocs or comparable qualification levels from all disciplines at university and non-university research institutions worldwide are eligible to participate.* We are looking for exceptional talents** who conduct inspiring research in their field.

You can read more about benefits and how to apply by following this link: Intensive Track 2024 – Call for Applications | Female Science Talents (falling-walls.com)

Novo Nordisk Tandem Programme for forskere med dansk tilknytning

Tandem Programme – Translational research collaboration between Basic and Clinical Researchers

With the present call ‘Tandem Programme’ The Novo Nordisk Foundation wishes to strengthen and support Danish translational health research of high international quality. Collaborative project applications from one basic and one clinical researcher, that seek to stimulate the transition of basic research to clinical practice and vice versa are invited.

Eligibility

 • The project must be anchored at a university, hospital or other non-profit research institution in Denmark.
 • The main applicant must have his/her primary employment (75%) at a university, hospital or other non-profit research institution in Denmark. The co-applicant can be anchored in Denmark or abroad.
 • Only applications where one basic and one clinical researcher establish a cross-disciplinary collaboration will be considered for funding – it is expected that the two applicants take equal part in the project.

https://novonordiskfonden.dk/grant/tandem-programme-translational-research-collaboration-between-basic-and-clinical-researchers/

Nominering av kandidater til Helse Vests utdanningspris, 2023

Illustrasjon av pokalNå er det mulig å nominere kandidater til utdannelsesprisen i Helse vest for 2023.

Fristen for å nominere kandidater, er påsett 15. oktober 2023.

Utdanningsprisen blir delt ut under årets Utdanningskonferanse i Helse Vest.

I fjor var det K2s undervisningsgruppe i geriatri som stakk av med prisen. K1 kan jo ikke være noe dårligere, så her er det bare å nominere.

Nominasjoner kan sendest på e-post til sekretariatet ved Samarbeidsorganet for utdanning innen 15. oktober 2023

Formålet med prisen er å løfte frem den svært viktige rolleb utdannelse spiller for helseforetakene, og gi oppmerksomhet til et tiltak som på særlig godt vis framhever dette.

Tiltaket som blir premiert må i samhandling heve og fremme det faglige nivået på utdannelse av helsepersonell i regionen.

Utdrag fra statuttene

Prisen kan bli gitt til grupper, team og klinikker som ved ulike initiativ/tiltak har gjennomført en betydningsfull innsats for utdannelse i virksomhetene i foretakgruppen i Helse vest.

Prisen er åpen for utdannelsestiltak rettet mot alle grupper, som studenter i
grunnutdanning, spesialistutdannelse, praksistiltak, opplæring og videreutvikling av medarbeidere, i tillegg til etter- og videreutdanninger.

Les mer om statuttene her: utdanningspris—statuttar.pdf (helse-vest.no)

Illustrasjon: ØBB / Dall-E

 

Utlysning: Falch forelesning / The Falch Lecture 2024

Fagmiljøene ved instituttene inviteres herved til å fremme forslag til Falch forelesning 2024.

Rammen for tildelingen er kr 30 000, – til dekning av honorar og reise- og oppholdsutgifter. Kostnadsoverslag bes lagt ved søknaden. Det kan bli aktuelt med flere tildelinger.

Retningslinjer for Falch forelesning

 1. Forslagsstiller er Styret som kan invitere generelt anerkjente forskere på Nobelprisnivå eller meget høyt internasjonalt nivå til å holde en gjesteforelesning og/eller seminar ved Det medisinske fakultet.
 2. Styret kan invitere ansatte til å fremme forslag og dokumentere deres forskningsinnsats. Kriteriene kan være publisering i prestisjetunge vitenskapelige tidsskrift, internasjonale priser, lederfunksjoner i tungtveiende og aktive internasjonale vitenskapelige sammenslutninger og konferanser.
 3. Falch foreleser bør ha samarbeid med eller bidratt på annen måte til forskningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet. Dette er likevel ikke et krav for å foreslå en kandidat.
 4. Falch forelesning bør fortrinnsvis skje ved fysisk tilstedeværelse av foreleser, men kan også gjennomføres via digitale medier.
 5. Falch foreleser tildeles diplom som markerer begivenheten.

Forslag sendes til okonomi.med@uib.no  innen 15. november 2023 og behandles av styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.

Styreleder
Per Bakke
Dekan