Utlysning av samarbeidsmidler 2024 – Alrek

Nå er utlysningen av samarbeidsmidler 2024 for Alrek helseklynge lagt ut.

Alle miljøer som er involvert i samarbeidet om helseklyngen kan søke om samarbeidsmidler, og en andel av midlene er avsatt til studentprosjekter.

Det kan søkes om midler til både forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid, og til studentsamarbeid. Ordningen er etablert som såkornmidler, for å etablere eller utvikle samarbeidsprosjekter som på sikt vil bidra til å understøtte visjonen for klyngen og strategien for perioden 2022 – 2026.

Du kan lese mer om utlysningen av samarbeidsmidler på nettsidene til Alrek helseklynge:

Utlysning av samarbeidsmidler 2024 – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Søknadsfrist: 13. november