Call for master’s projects Biomedicine

Et nasjonal romantisk oljemaleri av en helseperson som ønsker tema til masteroppgaverThe new students on the Master’s programme of biomedicine will be looking for projects this autumn and spring. We are therefore collecting project descriptions for them. Please use the attached form if you have projects for our students. The timeline of the projects is from June/august 2023 to June 2024.

Please send your project to studie.biomed@uib.no by the 24th of October.

We will distribute all the projects to the students on Mitt UIB after this deadline. The students are then encouraged to approach the supervisors of the projects they are interested in.

We also ask you to hand in the Master’s agreement (see attached file) 14 days after you have formally signed on a student, or let us know if a project is taken. Then we can update the list of available projects.

Please let us know if you have any questions about taking on a master student

Vedlegg:

Illustrasjon: ØYBB/ Dall-e

UH-nett Vest – Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet lyser ut NOK 3 mill. til nettverks- og prosjektutvikling for 2023/2024

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører på Vestlandet. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidlingsaktivitet.

Det kan søkes om såkornsmidler innen to kategorier:

  1. Til prosjekter som skal være samfunnsrelevante og bidra til fornying og innovasjon på Vestlandet. Forutsetning for tildeling er at nettverkene har en konkret plan om å søke videre finansiering til prosjekter. Minst to medlemsinstitusjoner i UH-nett Vest skal delta i en søknad. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.
  2. Til prosjekter som ønsker å formidle forskningsbasert kunnskap til et publikum i eller utenfor akademia. Minst to medlemsinstitusjoner i UH-nett Vest skal delta i en søknad. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.

Søknadsfrist er 15. oktober 2023.

Les mer om utlysningen:
https://uhnettvest.no/utlysning-av-midler-til-nettverks-og-prosjektutvikling-for-2023/

Ved spørsmål kan Kristin Hansen kontaktes:
https://www.uib.no/personer/Kristin.Hansen

EMBO New Venture Fellowships

Supporting young scientists to enter a new field.

EMBO New Venture Fellowships support early career scientists, in any field of life science research, who would use this opportunity to enter a new field of research. The intention of these fellowships is to support high quality candidates to explore feasible projects or generate preliminary data to help transform their research trajectory.

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/new-venture-fellowships/

EMBO Postdoctoral Fellowships

Supporting internationally mobile postdoctoral researchers in Europe and around the world.

EMBO Postdoctoral Fellowships support excellent postdoctoral researchers throughout Europe and the world for a period of up to two years. International mobility is a key requirement. The fellowship includes a salary or stipend, a relocation allowance and support for fellows with children. Awardees can attend an EMBO Laboratory Leadership course and become part of the global network of EMBO Fellows.

Applications accepted throughout the year (next cutoff date: 9 February 2024, 14:00 CET)

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/

Eppendorf Award for Young European Investigators

The Eppendorf Award for Young European Investigators was first established in 1995. It acknowledges outstanding contributions to biomedical research in Europe based on methods of molecular biology, including novel analytical concepts.

The Award is presented in partnership with the scientific journal Nature.

Prize money: 20,000 EUR

Applications for the Eppendorf Award for Young European Investigators 2024 will be accepted from October 1, 2023, until January 15, 2024 at www.eppendorf.com/award/application

https://corporate.eppendorf.com/en/company/scientific-awards/european-award/

Nye felles stipendiat- og postdoktorstillinger

K1 minner om fakultetet sin fellesutlysning i høst med søknadsfrist 8. oktober 2023.

Det er lyst ut sju åpne stipendiatstillinger, en stipendiatstilling øremerket odontologi og fire stipendiatstillinger som er øremerket kandidater fra forskerlinjen, og to postdoktorstillinger.

Du kan se nærmere på utlysningene her:

Stipendiat (12 stillingar) ved Det medisinske fakultet (249909) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)

Postdoktor (2 stillingar) ved Det medisinske fakultet (249910) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)


 

Utlysning av samarbeidsmidler 2024 – Alrek helseklynge

Foto av bygninger i Alrek helseklynge

Foto: Eivind Senneset, UiB

Nå er utlysningen av samarbeidsmidler 2024 for Alrek helseklynge lagt ut, inkludert utlysning av samarbeidsmidler fra Rebekka Ege Hegermanns legat (REHL).

Søknadsfrist: mandag 13. november.

Samarbeidsmidler Alrek Helseklynge:
https://alrekhelseklynge.no/nyheter/utlysning-av-samarbeidsmidler-2024/

Rebekka Ege Hegermanns legat (REHL):
https://alrekhelseklynge.no/nyheter/utlysning-midler-fra-rebekka-ege-hegermanns-legat-2/

Frem kandidatar til forskningspriser og innovasjonspris 2023!

Prisene blir utdelt på Forskingskonferansen i Helse Vest, som i år blir holdt på Solstrand Hotel og Bad i Os utenfor Bergen.

Forskningsprisen i Helse Vest
Prisen skal tildeles forsker eller forskningsmiljø som gjennom sin forskning har bidratt til å styrke et forskningsfelt eller et forskningsbasert helsetjenestetilbud. Forskningen skal være av en karakter og standard av betydning for forskningsnivået og/eller tjenestetilbudet i regionen.

Innovasjonsprisen i Helse Vest
Formålet med prisen er å stimulere til økt innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen, gjennom å løfte fram vellykkede innovasjonsprosjekter og innovatører.

Fristen for å sende inn forslag er 15. september, og gjelder alle prisene.

Les mer om prisene på Helse Vest sine sider her:
https://www.helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2023/fremjing-av-kandidatar-til-forskingsprisen-2023/

Klimafondet

Logo for klimafondet

Illustrasjon: Margareth Haugen, UiB

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk.

Det åpnes for søknader til fondet en gang hvert semester: Lenke til søknadsskjema

Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Søker må være registrert student eller ansatt ved UiB og tilhørighet til fakultet/avdeling skal oppgis i søknaden.

Du kan lese mer om klimafondet på UIiBs Nettsider: Klimafondet | UiB Bærekraft | UiB

Masterstipend fra Skeivt arkiv

Bilde av rektoratbygningen på en finværs med prideflagget vaiende i vinden.

Foto: UiB, Skeivt Arkiv

Skeivt arkiv lyser ut inntil to masterstipender til prosjekter om norsk skeiv historie. Årets søknadsfrist er 15. november.

I 2023 er søknadsfristen 15. november. Søkere må være tatt opp på et masterprogram ved et norsk universitet eller høgskole innenfor aktuelle fagområder, og det oppfordres til bruk av materiale tilgjengelig på Skeivt arkiv (i den grad det er relevant for prosjektet). Søknaden sendes på e-post til skeivtarkiv@uib.no og merkes «masterstipend skeivt arkiv».

Skeivt arkiv har også utarbeidet en liste over forslag til forskningsprosjekter innen skeiv historie, inkludert sjukdom og medisinske perspektiv:

  • «Hermafrodittisme» og andre kjønnsoverskridingar i dansk og norsk medisin 1700-1900
  • Psykiatri og homo/biseksualitet i ettekrigstida
  • Diskusjonen om «avdiagnostisering»
  • Homorørsla sin aktivisme i høve til hiv/aids
  • Hiv/aids-aktivisme i Noreg og pasientorganisasjonar som Pluss (HivNorges arkiv ved Skeivt arkiv)
  • Norske helsestyresmakter og hiv/aids
  • Kulturuttrykk i møte med hiv/aids-krisa i Noreg.

Lista over moglege masterprosjekt/ forskingsprosjekt er å rekne som forslag, og føreset ikkje at Skeivt arkiv har kjeldemateriale tilgjengeleg for alle prosjekta. Lista føreset at studentar og forskarar sjølve gjer seg kjende med om prosjektet let seg gjennomføre med tanke på omfang, kjeldemateriale, og kontakt med potensiell(e) rettleiar(ar). Ta gjerne kontakt med Skeivt arkiv på skeivtarkiv@uib.no dersom du har spørsmål til lista.

Stipendene er på kr. 20 000,- og utbetales i to deler. Første halvpart ved tildeling, andre gang halvpart etter at stipendmottakeren har fullført mastergraden.

Stipendmottakerne skal etter fullført master skrive en kort oppsummering av oppgaven egnet for et bredere publikum til publisering på Skeivt arkivs nettsider (se lenker til høyre for eksempler på slike oppsummeringer av tidligere stipendmottakere).

Søknaden må inneholde prosjektskisse, karakterutskrift og CV, og det må oppgis to referanser. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til universitetsbibliotekar Heidi Rohde Rafto på telefon 55 58 48 17 / 978 90 585 eller førstebibliotekar Runar Jordåen på 55 58 25 25 / 900 68 573.

Les mer: Masterstipend skeiv historie | Skeivt arkiv