Call for Applications – Intensive Track 2024

Illustrasjonsbilde av kvinne som diskuterer noe.

Female Science Talents – International Spring Gathering 2023 Foto: falling-walls.com

The Female Science Talents Intensive Track goes into its third round! For the year 2024, we are looking for 20 exceptionally talented women in science from all disciplines to take part in our one-year intensive programme.

All PhD-students at the final stage of their research and postdocs or comparable qualification levels from all disciplines at university and non-university research institutions worldwide are eligible to participate.* We are looking for exceptional talents** who conduct inspiring research in their field.

You can read more about benefits and how to apply by following this link: Intensive Track 2024 – Call for Applications | Female Science Talents (falling-walls.com)

Novo Nordisk Tandem Programme for forskere med dansk tilknytning

Tandem Programme – Translational research collaboration between Basic and Clinical Researchers

With the present call ‘Tandem Programme’ The Novo Nordisk Foundation wishes to strengthen and support Danish translational health research of high international quality. Collaborative project applications from one basic and one clinical researcher, that seek to stimulate the transition of basic research to clinical practice and vice versa are invited.

Eligibility

 • The project must be anchored at a university, hospital or other non-profit research institution in Denmark.
 • The main applicant must have his/her primary employment (75%) at a university, hospital or other non-profit research institution in Denmark. The co-applicant can be anchored in Denmark or abroad.
 • Only applications where one basic and one clinical researcher establish a cross-disciplinary collaboration will be considered for funding – it is expected that the two applicants take equal part in the project.

https://novonordiskfonden.dk/grant/tandem-programme-translational-research-collaboration-between-basic-and-clinical-researchers/

Nominering av kandidater til Helse Vests utdanningspris, 2023

Illustrasjon av pokalNå er det mulig å nominere kandidater til utdannelsesprisen i Helse vest for 2023.

Fristen for å nominere kandidater, er påsett 15. oktober 2023.

Utdanningsprisen blir delt ut under årets Utdanningskonferanse i Helse Vest.

I fjor var det K2s undervisningsgruppe i geriatri som stakk av med prisen. K1 kan jo ikke være noe dårligere, så her er det bare å nominere.

Nominasjoner kan sendest på e-post til sekretariatet ved Samarbeidsorganet for utdanning innen 15. oktober 2023

Formålet med prisen er å løfte frem den svært viktige rolleb utdannelse spiller for helseforetakene, og gi oppmerksomhet til et tiltak som på særlig godt vis framhever dette.

Tiltaket som blir premiert må i samhandling heve og fremme det faglige nivået på utdannelse av helsepersonell i regionen.

Utdrag fra statuttene

Prisen kan bli gitt til grupper, team og klinikker som ved ulike initiativ/tiltak har gjennomført en betydningsfull innsats for utdannelse i virksomhetene i foretakgruppen i Helse vest.

Prisen er åpen for utdannelsestiltak rettet mot alle grupper, som studenter i
grunnutdanning, spesialistutdannelse, praksistiltak, opplæring og videreutvikling av medarbeidere, i tillegg til etter- og videreutdanninger.

Les mer om statuttene her: utdanningspris—statuttar.pdf (helse-vest.no)

Illustrasjon: ØBB / Dall-E

 

Utlysning: Falch forelesning / The Falch Lecture 2024

Fagmiljøene ved instituttene inviteres herved til å fremme forslag til Falch forelesning 2024.

Rammen for tildelingen er kr 30 000, – til dekning av honorar og reise- og oppholdsutgifter. Kostnadsoverslag bes lagt ved søknaden. Det kan bli aktuelt med flere tildelinger.

Retningslinjer for Falch forelesning

 1. Forslagsstiller er Styret som kan invitere generelt anerkjente forskere på Nobelprisnivå eller meget høyt internasjonalt nivå til å holde en gjesteforelesning og/eller seminar ved Det medisinske fakultet.
 2. Styret kan invitere ansatte til å fremme forslag og dokumentere deres forskningsinnsats. Kriteriene kan være publisering i prestisjetunge vitenskapelige tidsskrift, internasjonale priser, lederfunksjoner i tungtveiende og aktive internasjonale vitenskapelige sammenslutninger og konferanser.
 3. Falch foreleser bør ha samarbeid med eller bidratt på annen måte til forskningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet. Dette er likevel ikke et krav for å foreslå en kandidat.
 4. Falch forelesning bør fortrinnsvis skje ved fysisk tilstedeværelse av foreleser, men kan også gjennomføres via digitale medier.
 5. Falch foreleser tildeles diplom som markerer begivenheten.

Forslag sendes til okonomi.med@uib.no  innen 15. november 2023 og behandles av styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.

Styreleder
Per Bakke
Dekan

Call for master’s projects Biomedicine

Et nasjonal romantisk oljemaleri av en helseperson som ønsker tema til masteroppgaverThe new students on the Master’s programme of biomedicine will be looking for projects this autumn and spring. We are therefore collecting project descriptions for them. Please use the attached form if you have projects for our students. The timeline of the projects is from June/august 2023 to June 2024.

Please send your project to studie.biomed@uib.no by the 24th of October.

We will distribute all the projects to the students on Mitt UIB after this deadline. The students are then encouraged to approach the supervisors of the projects they are interested in.

We also ask you to hand in the Master’s agreement (see attached file) 14 days after you have formally signed on a student, or let us know if a project is taken. Then we can update the list of available projects.

Please let us know if you have any questions about taking on a master student

Vedlegg:

Illustrasjon: ØYBB/ Dall-e

UH-nett Vest – Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet lyser ut NOK 3 mill. til nettverks- og prosjektutvikling for 2023/2024

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører på Vestlandet. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidlingsaktivitet.

Det kan søkes om såkornsmidler innen to kategorier:

 1. Til prosjekter som skal være samfunnsrelevante og bidra til fornying og innovasjon på Vestlandet. Forutsetning for tildeling er at nettverkene har en konkret plan om å søke videre finansiering til prosjekter. Minst to medlemsinstitusjoner i UH-nett Vest skal delta i en søknad. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.
 2. Til prosjekter som ønsker å formidle forskningsbasert kunnskap til et publikum i eller utenfor akademia. Minst to medlemsinstitusjoner i UH-nett Vest skal delta i en søknad. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.

Søknadsfrist er 15. oktober 2023.

Les mer om utlysningen:
https://uhnettvest.no/utlysning-av-midler-til-nettverks-og-prosjektutvikling-for-2023/

Ved spørsmål kan Kristin Hansen kontaktes:
https://www.uib.no/personer/Kristin.Hansen

EMBO New Venture Fellowships

Supporting young scientists to enter a new field.

EMBO New Venture Fellowships support early career scientists, in any field of life science research, who would use this opportunity to enter a new field of research. The intention of these fellowships is to support high quality candidates to explore feasible projects or generate preliminary data to help transform their research trajectory.

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/new-venture-fellowships/

EMBO Postdoctoral Fellowships

Supporting internationally mobile postdoctoral researchers in Europe and around the world.

EMBO Postdoctoral Fellowships support excellent postdoctoral researchers throughout Europe and the world for a period of up to two years. International mobility is a key requirement. The fellowship includes a salary or stipend, a relocation allowance and support for fellows with children. Awardees can attend an EMBO Laboratory Leadership course and become part of the global network of EMBO Fellows.

Applications accepted throughout the year (next cutoff date: 9 February 2024, 14:00 CET)

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/

Eppendorf Award for Young European Investigators

The Eppendorf Award for Young European Investigators was first established in 1995. It acknowledges outstanding contributions to biomedical research in Europe based on methods of molecular biology, including novel analytical concepts.

The Award is presented in partnership with the scientific journal Nature.

Prize money: 20,000 EUR

Applications for the Eppendorf Award for Young European Investigators 2024 will be accepted from October 1, 2023, until January 15, 2024 at www.eppendorf.com/award/application

https://corporate.eppendorf.com/en/company/scientific-awards/european-award/

Nye felles stipendiat- og postdoktorstillinger

K1 minner om fakultetet sin fellesutlysning i høst med søknadsfrist 8. oktober 2023.

Det er lyst ut sju åpne stipendiatstillinger, en stipendiatstilling øremerket odontologi og fire stipendiatstillinger som er øremerket kandidater fra forskerlinjen, og to postdoktorstillinger.

Du kan se nærmere på utlysningene her:

Stipendiat (12 stillingar) ved Det medisinske fakultet (249909) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)

Postdoktor (2 stillingar) ved Det medisinske fakultet (249910) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)


 

Utlysning av samarbeidsmidler 2024 – Alrek helseklynge

Foto av bygninger i Alrek helseklynge

Foto: Eivind Senneset, UiB

Nå er utlysningen av samarbeidsmidler 2024 for Alrek helseklynge lagt ut, inkludert utlysning av samarbeidsmidler fra Rebekka Ege Hegermanns legat (REHL).

Søknadsfrist: mandag 13. november.

Samarbeidsmidler Alrek Helseklynge:
https://alrekhelseklynge.no/nyheter/utlysning-av-samarbeidsmidler-2024/

Rebekka Ege Hegermanns legat (REHL):
https://alrekhelseklynge.no/nyheter/utlysning-midler-fra-rebekka-ege-hegermanns-legat-2/

Frem kandidatar til forskningspriser og innovasjonspris 2023!

Prisene blir utdelt på Forskingskonferansen i Helse Vest, som i år blir holdt på Solstrand Hotel og Bad i Os utenfor Bergen.

Forskningsprisen i Helse Vest
Prisen skal tildeles forsker eller forskningsmiljø som gjennom sin forskning har bidratt til å styrke et forskningsfelt eller et forskningsbasert helsetjenestetilbud. Forskningen skal være av en karakter og standard av betydning for forskningsnivået og/eller tjenestetilbudet i regionen.

Innovasjonsprisen i Helse Vest
Formålet med prisen er å stimulere til økt innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen, gjennom å løfte fram vellykkede innovasjonsprosjekter og innovatører.

Fristen for å sende inn forslag er 15. september, og gjelder alle prisene.

Les mer om prisene på Helse Vest sine sider her:
https://www.helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2023/fremjing-av-kandidatar-til-forskingsprisen-2023/

Klimafondet

Logo for klimafondet

Illustrasjon: Margareth Haugen, UiB

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk.

Det åpnes for søknader til fondet en gang hvert semester: Lenke til søknadsskjema

Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Søker må være registrert student eller ansatt ved UiB og tilhørighet til fakultet/avdeling skal oppgis i søknaden.

Du kan lese mer om klimafondet på UIiBs Nettsider: Klimafondet | UiB Bærekraft | UiB

Masterstipend fra Skeivt arkiv

Bilde av rektoratbygningen på en finværs med prideflagget vaiende i vinden.

Foto: UiB, Skeivt Arkiv

Skeivt arkiv lyser ut inntil to masterstipender til prosjekter om norsk skeiv historie. Årets søknadsfrist er 15. november.

I 2023 er søknadsfristen 15. november. Søkere må være tatt opp på et masterprogram ved et norsk universitet eller høgskole innenfor aktuelle fagområder, og det oppfordres til bruk av materiale tilgjengelig på Skeivt arkiv (i den grad det er relevant for prosjektet). Søknaden sendes på e-post til skeivtarkiv@uib.no og merkes «masterstipend skeivt arkiv».

Skeivt arkiv har også utarbeidet en liste over forslag til forskningsprosjekter innen skeiv historie, inkludert sjukdom og medisinske perspektiv:

 • «Hermafrodittisme» og andre kjønnsoverskridingar i dansk og norsk medisin 1700-1900
 • Psykiatri og homo/biseksualitet i ettekrigstida
 • Diskusjonen om «avdiagnostisering»
 • Homorørsla sin aktivisme i høve til hiv/aids
 • Hiv/aids-aktivisme i Noreg og pasientorganisasjonar som Pluss (HivNorges arkiv ved Skeivt arkiv)
 • Norske helsestyresmakter og hiv/aids
 • Kulturuttrykk i møte med hiv/aids-krisa i Noreg.

Lista over moglege masterprosjekt/ forskingsprosjekt er å rekne som forslag, og føreset ikkje at Skeivt arkiv har kjeldemateriale tilgjengeleg for alle prosjekta. Lista føreset at studentar og forskarar sjølve gjer seg kjende med om prosjektet let seg gjennomføre med tanke på omfang, kjeldemateriale, og kontakt med potensiell(e) rettleiar(ar). Ta gjerne kontakt med Skeivt arkiv på skeivtarkiv@uib.no dersom du har spørsmål til lista.

Stipendene er på kr. 20 000,- og utbetales i to deler. Første halvpart ved tildeling, andre gang halvpart etter at stipendmottakeren har fullført mastergraden.

Stipendmottakerne skal etter fullført master skrive en kort oppsummering av oppgaven egnet for et bredere publikum til publisering på Skeivt arkivs nettsider (se lenker til høyre for eksempler på slike oppsummeringer av tidligere stipendmottakere).

Søknaden må inneholde prosjektskisse, karakterutskrift og CV, og det må oppgis to referanser. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til universitetsbibliotekar Heidi Rohde Rafto på telefon 55 58 48 17 / 978 90 585 eller førstebibliotekar Runar Jordåen på 55 58 25 25 / 900 68 573.

Les mer: Masterstipend skeiv historie | Skeivt arkiv

Utlysing: NORPART 2024-2028

Logoen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Foto/ill.: hkdir.no

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har lyst ut NORPART-programmet for perioden 2024-2028. For denne perioden vil det være tilgjengelig 145 millioner til partnerskapsprosjekt og 30 millioner til stipendiering av fullgradsstudenter på masternivå. NORPART-programmet gir støtte til utdanningssamarbeid i 40 land for en periode på fem år. Vanlig størrelse på tildelt støtte er 6 millioner per prosjekt.

Søknadsfrist er 20. september 2023. Søknaden blir lagt inn i Espresso (diku.no). Med søknaden må det lastes opp signert Declaration of participation av administrativ ansvarlig for prosjektet. Denne kan signeres på instituttnivå. Teamet for søknadsstøtte ved SA tilbyr administrativ støtte til interesserte fagmiljø/avdelinger og inviterer til workshop/seminar om programmet 22. juni 09.00-12.00 på Læringslab 3, MCB (påmelding).

Vi viser til SA sine ressurssider: NORPART | Ansattsider | UiB.

Utlysing og informasjon om programmet finner en her: NORPART – Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation (diku.no).

Innovative Health Initiative – upcoming calls and info days

IHI provides financing for health research projects that bring together industries, universities, small- and medium enterprises, patients regulators and others.

It is a partnership, co-funded by the European Union and industrial partners. The partnership has funded over 180 projects over the last 14 years and researchers from the Faculty of Medicine have participated in four of these. (see funded projects)

IHI usually calls for large projects (4-20 MIO EUR, 3-5 years) with an intersectoral consortium containing industry partners, for specific topics to be addressed. Call topics are published well in advance so that researchers can start to build their consortia.

In June, IHI will hold info-days where you can learn about upcoming calls, rules and procedures and find partners for your consortium.

Sign up for the IHI call days: IHI Call Days – calls 4 & 5 | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

The following calls will open in summer 2023:More upcoming calls for medicine, health and life sciences are listed on the webpages at the Faculty of Medicine: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB

Les mer…