Utlysning midler fra Rebekka Ege Hegermanns Legat – Alrek

Rebekka Ege Hegermanns Legat (REHL) ønsker med denne utlysningen å legge til rette for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngen.

Alle ansatte ved institusjoner som er partnere i helseklyngen kan søke om midler fra REHL. Det kan søkes om midler til forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Aktuelle tema er folkehelse, primærhelsetjeneste og/eller samhandling. Legatet har som et av sine formål at resultater av medisinsk forskning skal komme til anvendelse i helsevesenet.

Du kan lese på Alrek helseklynges nettsider:

Utlysning midler fra Rebekka Ege Hegermanns Legat – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Søknadsfrist: 13. november 2023

Foto: Eivind Senneset, UiB