Forskning

Ved K1 har vi grunnlaget for mye medisinsk forskning, nemlig gode pasientmaterialer. Samarbeid i klinisk medisin skal være fleksibelt og opportunistisk. Man knytter kontakter lokalt, nasjonalt og internasjonalt, søker aktivt etter muligheter og utnytter samarbeid. Samtidig sikrer noen stabile konstellasjoner over tid forskning med tyngde og gjennomslagskraft. De beste forskningsgruppene kombinerer stabilitet og fleksibilitet.

K1 er organisert i 12 seksjoner. Forskningsgruppene går på kryss og tvers av både seksjoner, institutt og institusjoner. Godt definerte forskningsgrupper fremmer forskning, styrker søknadskraft og rekrutterings-evne, og slike grupper medfører at alle deltagere skjerper seg ytterligere.